Linia technologiczna do brykietowania słomy LTBS

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla wszystkich, którzy mają dobry dostęp do słomy i siana oraz chcą zająć się produkcją ekologicznego paliwa przeznaczonego dla elektrowni i elektrociepłowni, oferujemy Linię Technologiczną LTBS. W przeciwieństwie do konkurencji, nasza technologia umożliwia produkcję zarówno brykietu jak i pelletu na tych samych urządzeniach oraz cechuje się większą efektywnością produkcji, przy zdecydowanej redukcji kosztów użytkowania.

Linia LTBS składa się szeregu maszyn i urządzeń stanowiących dwa moduły: rozdrabniający i brykietujący. Proces technologiczny polega na rozdrobnieniu surowca występującego w postaci sprasowanej słomy i jego brykietowaniu. Wyprodukowany surowiec sprzedawany jest do energetyki zawodowej, jak również indywidualnych odbiorców. Wydajność kompletnej linii wynosi od 1,2 t/h do 1,8 t/h dla słomy szarej bez zanieczyszczeń i ciał obcych o wilgotności od 14 do 20%. Efektem finalnym produkcji na LTBS jest brykiet o średnicy Ø70 lub pellet o średnicy Ø22, przypadkowej długości i ciężarze zasypowym ok. 450 kg/m3. Całkowita moc zainstalowana na urządzeniach wchodzących w skład LTBS wynosi ok. 250 kW, zapotrzebowanie mocy ok. 175 kW.

URSUS S.A. prowadzi bezpośrednią sprzedaż opisywanej Linii Technologicznej do Brykietowania Słomy (LTBS). Jednym z głównych odbiorców technologii poza licznymi klientami indywidualnymi, jest firma-córka URSUS S.A. – spółka Bioenergia Invest S.A., która wykorzystuje obecnie 9 linii LTBS oraz 12 linii starszego modelu. Podstawą działania Bioenergia Invest S.A. jest zakup technologii LTBS, wydzierżawianie ich potencjalnym klientom, a następnie odbiór powstającego brykietu i dostarczenie go do elektrowni stosujących technologię współspalania biomasy z węglem, jak również spalania biomasy. Ogólna
ilość brykietu produkowanego przez spółkę Bioenergię Invest S.A. stale wzrasta, a zdolności produkcyjne sieci są dostosowywane do aktualnych potrzeb rynkowych. Warunkiem nawiązania współpracy ze spółką, jest chęć zorganizowania produkcji brykietu i pelletu oraz zapewnienie odpowiedniej ilości materiału do produkcji. Obecnie urządzenia wchodzące w skład LTBS z powodzeniem pracuje w Wielkiej Brytanii, Rumunii, na Litwie i Białorusi. Spółka jest też w trakcie negocjacji z kontrahentami z Serbii.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Wysoka wydajność – podawana w oparciu o badania przeprowadzone
  na istniejących liniach u użytkowników LTBS.
 • Automatyzacja – LTBS jest częściowo zautomatyzowana i przystosowana
  do pracy w ruchu ciągłym.
 • Jakość użytych komponentów – komponenty LTBS pochodzą od światowej
  klasy dostawców silników, przekładni, łożysk, elektroniki, automatyki itp.
 • Długa żywotność narzędzi roboczych – zastosowanie stali o bardzo dużej
  wytrzymałości na ścieranie.
 • Uniwersalność urządzenia – pozwala na pracę z różną postacią biomasy,
  a także daje możliwość dostosowania