Laureaci Greenevo

Greenevo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych i stymulowaniu rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Projekt ma za zadanie wesprzeć krajowe firmy, zaangażowane w rozwój zielonych technologii, w poruszaniu się i promowaniu swoich unikalnych produktów na rynkach międzynarodowych.

L.p.

Nazwa firmy

Nazwa technologii

1

Aquatech Sp. z o.o

Bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków ARGO

2

Biko-Serwis Sp.z o.o. Sp.k.

Technologia produkcji mieszanek popiołowych i żużlowych FLUMIX

3

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”

Reaktor do produkcji biopaliw typu Biodiesel FAME

4

CARGAZ BIS Mariola Rewers

SOLARIS DIESEL DUAL FUEL

5

CWD Sp. z o.o.

Automatyczne spalanie biomasy w palniku schodkowym

6

Energy Data Lab

Aktywizująca platforma dla uczestników rynków energii

7

Enerko Energy Sp. z o.o.

Śruba Archimedesa

8

Gajek Engineering Sp. z o.o.

Turbozespół wodny typu STK-PMG

9

Hydroergia Sp. z o.o. Sp. k.

Turbina Francisa

10

Jan Gumkowski „Biuro Techniczno-Inżynierskie”

Palnik na pellet z obrotową komorą spalania

11

PellasX Sp. z o.o. Sp. k.

PellasX REVO

12

SOLCRAFT Sp. z o.o.

H-BLOCK®

L.p.

Nazwa firmy

Nazwa technologii

1

PPHU AGATA Jacek Jagiełło

Dustergent Celluguard - Kontrola pylenia

2

AQUATECH Sp. z o.o.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BIOTIC

3

D.A. GLASS DOROS TEODORA

Technologia produkcji szkła antyrefleksyjnego

4

EkoWodrol Sp. z o.o.

Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP

5

Far Data Sp. z o.o. Sp.k.

System pomiaru wietrzności i warunków środowiskowych MDL

6

INSTAL WARSZAWA S.A.

INSTAL AIRECO

7

Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska

Bioreaktor hydrofitowy oraz biopreparat do oczyszczalni hydrofitowych

8

INWENT Piotr Żółkowski

Technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych

9

Metalerg Sp.z o.o. S.K.A.

Kotły na biomasę

10

Pellas X Sp. z o.o. Sp. k.

Palnik na biomasę z mieszalnikiem

11

Symbiona S.A.

AnoxyBed, wysokoobciążony reaktor beztlenowy

12

PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Technologia Minimalizacji Osadu PROTE-MOS

13

SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

SELOP FLOW

14

Firma Wektor sp. jawna Magdalena Mroczkowski, Grzegorz Arendt, Tadeusz Przeciszewski

Linie do produkcji brykietu i pelletu z trocin, słom i innych odpadów pochodzenia rolniczego i leśnego.

Nr

Firma

Opis technologii

1

Dagas Sp. z. o. o.

Dla wszystkich, którzy poszukuja ekologicznych rozwiazan do przetwarzania odpadów gumowych, odpadów tworzyw sztucznych, komunalnych oraz biomasy stałej, oferujemy instalacje do pirolizy. W przeciwienstwie do konkurencyjnych rozwiazan, stosowanie technologii Dagas pozwala na uzyskanie mocy cieplnej, która moze byc przetworzona na energie elektryczna lub cieplna.

2

Energo Natura Sp. z o.o.

Dla instytucji zarządzających zbiornikami wodnymi oraz zakładów przemysłowych wykorzystujących wody technologiczne, które maja problemy z biologicznymi i chemicznymi (w tym ropopochodnymi)zanieczyszczeniami, oferujemy kompleksowa technologie odczynnikowego oczyszczania wody oraz przeciwdziałania skutkom eutrozacji. W przeciwieństwie do innych, niebezpiecznych metod chemicznych o waskim zakresie działania oraz drogich i skomplikowanych logistycznie metod rzecznych, umożliwiamy bezpieczne, szybkie i proste usuwanie zanieczyszczeń oraz przywracanie równowagi ekologicznej.

3  Energetyka Solarna ensol Sp. z o.o. Dla wszystkich, którzy chcą znacząco obniżyć rosnące koszty utrzymania swojego domu, hali produkcyjnej lub budynków użyteczności publicznej oferujemy kolektory słoneczne.
W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów, kolektor hybrydowy Ensol jednocześnie wytwarza prąd elektryczny oraz podgrzewa ciepła wodę użytkową, przez co obniża koszty inwestycji i pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnie dachu.
 4  Far Data Sp. z o. o. Sp. k. Dla wszystkich, którzy borykają się z problemem hałasu komunikacyjnego, oferujemy automatyczną stacje monitorującą. W przeciwieństwie do innych systemów pomiaru hałasu, dostarczamy rozwiązanie do długookresowego monitoringu o elastycznych możliwościach rozbudowy, gwarantujące oszczędność czasu i zasobów.
 5 Frapol Sp. z o.o.  Dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, apartamentów oraz małych obiektów użyteczności publicznej, pragnących wysokiej jakości parametrów powietrza w pomieszczeniu oraz komfortu w ich sterowaniu i kontroli, oferujemy rekuperator Onyx z wbudowanym systemem sterowania. W przeciwieństwie do klasycznych systemów wentylacyjnych zbudowanych w oparciu o rekuperator, oferujemy kompleksowy system sterowania pozwalający na proste i precyzyjne sterowanie parametrami powietrza w pomieszczeniu oraz kontrole wszystkich urządzeń współpracującymi z systemem obróbki powietrza.
6  M3System Sp. z o.o. Dla inwestorów, deweloperów i firm budowlanych poszukujących wysokich zysków oferujemy unikalną, energooszczędną technologie budowlana. W przeciwieństwie do innych dostępnych technologii, nasze rozwiązanie pozwala uzyskać standard budynku pasywnego, zero lub plus-energetycznego
przy kosztach zbliżonych do budownictwa tradycyjnego, czas wznoszenia przeciętnego budynku wynosi zaledwie 6-8 tygodni, budynki mogą być wznoszone również na gruntach o bardzo słabej nośności, a do budowy nie jest potrzebny sprzęt ciężki ani wysokokwalifikowani pracownicy.
 7  EPS Systems  Dla przedsiębiorstw wydobywających lub przetwarzających ropę naftową, które zużywają znaczne ilości energii lub działają w dużej odległości od sieci energetycznych, oferujemy gazowe agregaty prądotwórcze i kogeneracyjne, pozwalające wytwarzać prąd i ciepło technologiczne z gazów odpadowych. W przeciwieństwie do dotychczas dostępnych na rynku pochodni i kotłów gazowych lub napędów pompowych, technologia VAPOR CHP efektywnie i ekonomicznie wykorzystuje gazy odpadowe do równoczesnego rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiebiorstw lub na sprzedaż.
8  NIKOL Jan Nikołajuk Dla wszystkich budujących lub remontujących budynki, którzy chcą znacząco obniżyć koszty ogrzewania lub klimatyzacji oraz pozbyć się problemów wynikających z braku lub zle działającej wentylacji, oferujemy centrale wentylacyjna z odzyskiem ciepła NIKOL. W przeciwieństwie do wentylacji
grawitacyjnej lub innych prostych systemów wentylacyjnych, nasze urządzenie pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania lub klimatyzacji pomieszczeń oraz zapewnić sprawna i przyjazna wentylacje.

Nr

Firma

Opis technologii

1

Eco in Sp. z o.o.

2-komponentowa poliuretanowa masa uszczelniająca do okien, która nie zawiera szkodliwych izocyjanianów. Istotą rozwiązania jest zastosowanie tzw. polimerów hybrydowych, dzięki czemu produkt jest bezpieczny i ekologiczny. Produkcja szczeliwa ruszyła w 2011 r i teraz jest testowana w skali przemysłowej. Technologia powstała z myślą o pracownikach wytwarzających szyby i okna, w trosce o podniesienie ich bezpieczeństwa pracy w kontakcie ze szczeliwem.

2

Eco in Sp. z o.o.

Pouliretanowa masa uszczelniająca do szyb zespolonych, która nie zawiera w swym składzie rtęci, służy do zabezpieczenia wnętrza szyb zespolonych przed dostępem wilgoci, utrzymywać jak najdłużej gaz obojętny (argon) oraz trwale łączyć tafle szkła z elementem dystanosowym. W produkcji mas uszczelniających zastosowano bezrtęciowe receptury oraz organiczne związki bizmutu, które nie są toksyczne dla środowiska naturalnego i nie kumulują się w organizmach żywych tak jak rtęć. Dodatkowo produkt nie zawiera ftalanów.

3

EKOTECH - Inżynieria Popiołów

Technologia produkcji spoiw hydraulicznych polega na przetwarzaniu odpadów (popiołu ze spalania węgla brunatnego i kamiennego w kotłach pyłowych lub fluidalnych) w użyteczne, cenowo konkurencyjne i bezpieczne dla środowiska mineralne spoiwa hydrauliczne o zastosowaniach geotechnicznych. Innowacyjnośc technologii polega na stosowaniu do produkcji materiałów drogowych i hydrtechnicznych odpadów z energetyki. Dzięki temu powstaje zupełnie nowy typ materiału - spoiwo hydrauliczne, którym można zastąpić mieszanki wytworzone w oparciu o cement lub wapno.

4

Hewalex Sp. z o.o.

Firma Hewalex jest producentem technologii absorberów kolektorów słonecznych z aluminium. Całkowicie aluminiowy absorber zastosowany w kolektorach słonecznych typu Am, posiada zarówno aluminiowe orurowanie jak i płytę. Dzięki zastosowaniu spawania laserowego na styku aluminiowych elementów, zapewnia precyzyjne i trwałe połączenie obydwu materiałów w każdym przypadku, brak deformacji płyty absorbera i eliminację potencjalnych ognisk korozji na styku obydwu materiałów. Spawanie laserowe zapewnia także pełny odbiór ciepła z absorbera, co przekłada się na wysoką sprawność techniczną kolektora typu Am.

5

Hydroergia Sp. z o.o.

Turbina wodna typu KAPLAN służy do konwersji energii cieku wodnego na energię mechaniczną. Turbina dzięki temu, że posiada ruchome łopaty wirnika, jak i kierownic osiąga wysoką sprawność hydrauliczną do 92%, w bardzo szerokim zakresie przepływu od 20% do 100%. Technologia pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie energii rzeki.

6

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.

Technologia firmy Izodom polega na kompleksowym zastosowaniu izolacyjnych elementów piankowych przeznaczonych do budowy domów. Technologia charakteryzuje się doskonałą izolacyjnością począwszy do fundamentu, poprzez ściny, strop aż po dach. System wyróżnia się tym, że uniemożliwia powstawanie mostków termicznych. Wykonawstwo w tym systemie polega na ułożeniu na przygotowanym terenie wielowymiarowych elementów izolacyjnych. Następnie elementy te są zalewane betonem, gdzie po jego związaniu całośc tworzy monolityczną całość. Opisany system stanowi więc kompleksowe rozwiązanie umożliwiające budowę pasywnych i niskoenergetycznych budynków.

7

"Jakusz" Systemy Zabezpieczeń Bankowych

Technologia polega na kompleksowym unieszkodliwianiu i utylizacji zbędnych środków bojowych w sposób przyjazny dla środowiska oraz dla osób obsługujących proces. Instalaca umożliwia bezpieczne niszczenie różnych typów oraz kalibrów amunicji, a także min, rakiet i amunicji specjalnej. Wyróżnikiem technologii jest też jej mobilność - pozwala to na przemieszczanie instalacji, co pozwala uniknąć kosztów długotrwałych badań na zdolność do transportu poddawanej dekompletacji amunicji oraz kosztów samego transportu niebezpiecznych materiałów i ich zabezpieczenia.

8

LARS Andrzej Szymański

"LMS (Logic Managing System) jest technologią oferującą funkcjonalność, a nie tylko urządzenia. Jest to połączenie interaktywnego sterowania obiektów przez człowieka z matematyczną logiką wzorców teoretycznych, wpływające na znaczną oszczędność energii w mieszkaniach, domach, obiektach użyteczności publicznej. W oparciu o skonstruowane, bezprzewodowe sterowniki o ultra niskim zużyciu prądu, stworzono możliwość produkcji urządzeń, które na pojedynczej baterii litowej potrafią pracować nawet 20 lat bez potrzeby wymiany tej baterii. średni pobór prądu sterownika wynosi 400-800nA, a w trybie standby 50nA. Pozwala to na zamontowanie miniaturowych sterowników np. w głowicach termostatów kaloryferów, klamkach okiennych, termostatach bezprzewodowych, nawiewnikach jak również w licznikach wody, gazu, gdzie nie ma dostępu do ciągłego zasilania. Urządzenia te mogą pracować nawet 20 lat bez wymiany baterii. Tak wysoka sprawność energetyczna rozwiązuje problem Smart Meteringu, Smart Grid i Smar House dla urządzeń bez dostępu do zasilania. Podkreślić należy, że łączność może być dwukierunkowa zapewniając zarówno użytkownikowi jak i operatorowi (gazownia, wodociągi, energetyka) możliwość zdalnej kontroli i sterownia. Konsument dodatkowo przestaje być producentem odpadów w postaci zużytych baterii. LMS jest całkowicie polską technologią powstałą na skutek braku odpowiednika dla założonych zastosowań."

9

Makroterm Agata i Krzysztof Wąchała Sp. J.

Technologia INTEGRATOR jest systemem zintegrowanego ogrzewania domów jednorodzinnych. Połącznie konwencjonalnych i odnawialnych ?ródeł energii daje wysokie oszczędności kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody. Technologia polega na połączeniu kominka z płaszczem wodnym, kolektorów słonecznych, konwencjonalnego kotła, obiegów grzewczych i ciepłej wody. Integrator jest zatem sercem kotłowni, który łączy 3 ?ródła energii.

10

Qenergy Sp. z o.o.

Nasza technologia charakteryzuje się innowacyjnym podejściem do tradycyjnego spalania, gdyż rozdzieliliśmy proces zgazowania i spalania gazu na dwa oddzielne procesy. Dzięki temu mamy dużo lepszą kontrolę całego procesu, zminimalizowany został proces powstawania tlenków oraz migracji metali ciężkich do spalin. Stosowana przez nas technologia zgazowania pozawala na wykorzystanie biomasy oraz wszelkiego rodzaju odpadów jako paliwa wejściowego. Ogromną zaletą naszej technologii jest możliwość zagospodarowania biomasy i odpadu w miejscu ich powstawania oraz produkcji odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej. Nasze instalacje utylizacji odpadów oparte na technologii zgazowania są zaprojektowane by spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane spalarniom odpadów przez UE.

11

Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz

T Technology to technologia która polega na przeróbce odpadów z tworzyw sztucznych, które powstają w przemyśle i gospodarstwach domowych na paliwa płynne. Technologia jest bezpieczna, ekologiczna i ekonomicznie opłacalna, dzięki obróbce odpadów poprodukcyjnych i komunalnych. Technologia jest rozwiązaniem bezodpadowym. Obrówce podlegają zarówno odpady polietylenowe jak i polipropylenowe, co stanowi wyróżnik technologii.

Nr

Firma

Opis technologii

1

APANET S.C. Andrzej Lis Piotr Leszczyński

Sterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych, to znakomite rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji zarządzających drogami i ulicami, gmin i samorządów. Technologia umożliwia kontrolę i rozliczanie systemów oświetlania ulic. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, system APANET pozwala kontrolować przez Internet pojedynczy odbiornik (źródło światła) lub całe grupy urządzeń. Technologia rozlicza użytkowników z faktycznego zużycia energii dzięki wbudowanemu w sterownik licznikowi energii elektrycznej, a ponadto umożliwia detekcję awarii odbiornika oświetlenia ulicznego. System wykorzystuje technologię PLC – kanałem komunikacyjnym do transmisji danych są linie niskiego napięcia.

2

APS Energia S.A.

Przemysł, małe i średnie firmy, to odbiorcy potrzebujący niezawodnego systemu wytwarzającego energię elektryczną. APS Energia S.A. oferuje bezprzewodowy system zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań służących do zarządzania energią, technologia umożliwia wykorzystanie systemów wyspowych z długim czasem podtrzymywania.

3

ATON-HT S.A.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, to problem wielu zakładów przemysłowych, szpitali oraz przedsiębiorstw z branży wodno-ściekowej. Firma ATON-HT S.A. proponuje technologię wykorzystującą metodę mikrofalową MTT (Microwave Thermal Treatment), która eliminuje wszelkie negatywne efekty zachodzące przy ścianach reaktora (powstawanie żużli, spieków i korozji ścianek) oraz charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowania.

4

Chemadex S.A.

Zakłady przemysłu rolno-spożywczego, farmaceutycznego, papierniczego i produkcji biopaliw potrzebują skutecznego sposobu na oczyszczanie ścieków wysokoobciążonych. Rozwiązaniem jest technologia oparta na procesach fermentacji metanowej CHEMADEX. W przeciwieństwie do konkurencji, metoda nie wymaga wprowadzania separacji zawiesin i tłuszczy w ściekach. Co więcej, umożliwia powstanie w procesie biogazu, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

5

CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o.

Biologiczno-mechaniczna przepływowa oczyszczalnia ścieków typu kontenerowego, to propozycja dla gmin i związków międzygminnych potrzebujących skutecznego sposobu oczyszczania ścieków komunalnych. Firma CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o. proponuje dostarczenie opatentowanego, energooszczędnego i wysokosprawnego rozwiązania technicznego, które może być wybudowane zarówno całkowicie po ziemią, jak i na nasypie.

6

Dagas Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Dagas Sp. z o.o. znalazło rozwiązanie dla elektrowni, elektrociepłowni, dostawców wszelkich cieplnych instalacji przemysłowych, a także dla branży transportowej (transport morski, samochodowy). Katalizator REDUXCO pozwala na zwiększenie efektywności procesu spalania wszelkiego rodzaju paliw. Stosowanie tej technologii zapewni ponadto stabilizację pracy kotła i utrzymanie jego wewnętrznych powierzchni grzewczych w dobrym stanie technicznym.

7

EKOTOP Roman Sobczyk

EKOTOP Roman Sobczyk jest firmą zajmującą się doradztwem, projektowaniem oraz wykonawstwem w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska. Aktualnie zajmujemy się tworzeniem słonecznych suszarni, które wykorzystują odnawialne źródła energii (tj. słońce, ścieki, ziemia, biogaz). Od 2007 roku zaprojektowaliśmy już osiem instalacji, z czego pięć, zostało już wybudowanych. Suszarnie wykorzystujące wyłącznie słoneczną energię zaprojektowaliśmy w Kozienicach (1 hala) i w Żarach (3 hale). Suszarnie hybrydowe, w których dodatkowo używane są: energia ze spalania biogazu, chłodzenia kogeneratora oraz ciepło ziemi i ścieków zostały zaprojektowane w Iławie (1 hala), Myszkowie (1 hala) oraz Kłodzku (1 hala)

8

Fu-Wi Sp. z o.o.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych, pensjonatów oraz innych budynków gospodarczych poszukujących tanich rozwiązań w zakresie wytwarzania energii cieplnej, firma Fu-Wi Sp. z o.o. oferuje ekologiczne urządzenie grzewcze opalane pelletami (granulatem drzewnym oraz agro). Dzięki odgórnemu dozowaniu paliwa, oferowany kocioł wykazuje się ponad 90-procentową sprawnością.

9

Evergreen Solutions Sp. z o.o.

Zakłady przemysłowo-produkcyjne jak ubojnie, zakłady przetwórstwa mięsnego i rolno-spożywczego oraz oczyszczalnie ścieków szukają kompleksowych rozwiązań do przetwarzania odpadów. Evergreen Solutions Sp. z o.o. oferuje technologię FuelCal służącą do bezzwłocznego przetwarzania odpadów w miejscu ich powstawania. Podczas gdy konkurenci oferują odpłatną utylizację odpadów przemysłowych, firma dostarcza linię produkcyjną do likwidacji odpadów. Technologia umożliwia zarazem uzyskanie inteligentnych nawozów lub komponentów biopaliw, z których można generować dodatkowe przychody.

10

NMG Sp. z o.o.

Audyt energetyczny, projekt optymalizacji mediów i wdrożenie systemu umożliwiającego ten proces – oto oferta firmy NMG Sp. z o.o. przeznaczona dla zakładów przemysłowych i sieci handlowo-usługowych szukających oszczędności. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, technologia umożliwia zarówno odczyt pojedynczych urządzeń pomiarowych, jak i bardzo dużych wolumenów danych jednocześnie.

11

POLIMAT EKO Sp. z o.o.

Instytucje prywatne i publiczne (samorządowe) zarządzające zbiornikami wodnymi poszukują rozwiązań do poprawy jakości otwartych wód powierzchniowych. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi firma POLIMAT EKO Sp. z o.o. oferująca aeratory pulweryzacyjne. W przeciwieństwie do często stosowanych metod sztucznego napowietrzania, firma proponuje aerator - hydrauliczny silnik małej mocy do stosowania na różnych akwenach wodnych oraz na oczyszczalniach ścieków, bez względu na porę roku.

12

URSUS S.A.

Ekologiczna czysta energia ze słomy zbożowej, to rozwiązanie dla elektrowni, elektrociepłowni, rolników i inwestorów indywidualnych. Firma POL-MOT Warfama S.A. oferuje linię technologiczną LTBS służącą do produkcji biopaliwa ze słomy. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość produkcji zarówno brykietu, jak i pellet o średnicy 22 mm, których spalanie przekłada się na niższą emisję szkodliwych substancji do środowiska.

13

PROCOM SYSTEM S.A.

PROCOM SYSTEM S.A. oferuje rozwiązanie dla hydroelektrowni oraz pompowni wód, które potrzebują systemu do ochrony obiektów inżynierii wodnej przed wpływaniem ryb w ich obszary. Bariera elektryczno-elektroniczna „Neptun” do odstraszania ryb umożliwia wytwarzanie pola elektrycznego zarówno w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej. Sygnał oddziałuje na głębokości nawet poniżej 4,5m, dzięki czemu dociera do ryb żyjących na różnych głębokościach. Dodatkową zaletą technologii jest niski poziom zużycia energii elektrycznej.

14

PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Instytucje prywatne i publiczne zarządzające zbiornikami wodnymi, które mają problem z wysokim stężeniem fosforu powodującym doskonałe warunki do rozwoju sinic i glonów, poszukują rozwiązań do rekultywacji zanieczyszczonych wód. Firma PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. oferuje chemiczną rekultywację. W przeciwieństwie do kosztownych i skomplikowanych logistycznie metod polegających na przemieszczaniu mas osadów lub wymianie wody w zbiornikach jeziora, rozwiązanie pozwala na bezpieczne przywracanie równowagi ekologicznej i stanu czystej wody poprzez chemiczne blokowanie fosforu bezpośrednio w osadach dennych jeziora.

15

Redor Sp. z o.o.

Firma Redor Sp. z o.o. oferuje mieszadła zanurzalne pędniki i mieszadła zanurzalne pompujące do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody oraz biogazowniach. Rozwiązanie zapobiega powstawaniu osadów w zbiornikach. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, zastosowanie technologii firmy umożliwia intensyfikację reakcji fizyczno-chemicznych oraz procesów biologicznych zachodzących w osadach czynnych.

16

WSK Kraków Sp. z o.o.

Instytucje przemysłowe, które potrzebują efektywnego systemu do ogrzewania i chłodzenia dużych powierzchni, mogą być zainteresowane geotermalną pompą ciepła VATRA produkcji WSK Kraków Sp. z o.o. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, przedsiębiorstwo dostarcza wysokosprawną pompę ciepła dużej mocy (do 160 kW) z systemem sterowania, umożliwiającą adaptację do schematu instalacji klienta.

17

Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o.

Technologia Biosulfes od firmy Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o., to rozwiązanie dla oczyszczalni ścieków produkujących biogaz oraz dla producentów asfaltu modyfikowanego szukających skutecznego sposobu oczyszczania biogazu z siarkowodoru. Jedynym produktem ubocznym procesu technologicznego jest pozbawiona toksyn, doprowadzona do możliwie najmniejszej ilości, pulpa siarkowa stanowiąca jednocześnie cenny surowiec.

1

Asket Roman Długi

TECHNOLOGIE Z OZE (BIOMASSER – technologia brykietowania wilgotnej agrobiomasy)

2

Biogradex Holding Sp. z o.o.

TECHNOLOGIE WODNO – ŚCIEKOWE (Technologia Biogradex - oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych metodą osadu czynnego niskoobciążonego)

3

Ecotech Polska Sp. z o.o.

TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE GOSPODARKĘ ODPADAMI (Technologia Enviromix - unieszkodliwianie i odzysk substancji szkodliwych dla środowiska przez immobilizację zanieczyszczeń jako termodynamicznie stabilnych faz minerałów i mikrokapsułkowanie zanieczyszczeń organicznych w struktury mineralne)

4

Energoinstal S.A.

TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE (Wykorzystanie ciepła odpadowego oraz energii chemicznej gazu nadmiarowego z procesu suchego chłodzenia koksu)

5

Lediko Walendowski i Wilanowski Sp. j.

TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE (Inteligentna uliczna lampa LED CLEVEO)

6

Neon Wojciech Norberciak

TECHNOLOGIE Z OZE (Kolektor słoneczny Neosol 250)

7

Petroster Sp.j.

NISKOEMISYJNE (Pakiet Bezpieczny Zbiornik – wyposażenie i zabezpieczenie zbiorników magazynowych dla paliw ciekłych)

8

Symbiona S.A.

TECHNOLOGIE WODNO – ŚCIEKOWE (ROVAPO – Technologia i instalacja do odzysku wody wysokiej czystości ze ścieków przemysłowych (wraz z oprogramowaniem automatyzującym proces technologiczny)

9

PPHU Marbet-Wil Sp. z o.o.

TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE GOSPODARKĘ ODPADAMI
(SULTECH – Technologia odzysku odpadów niebezpiecznych poprzez stabilizację i zestalenie w betonie siarkowym)

10

Promar sp. z o.o.

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE BĄDŹ SOFTWARE’OWE SPRZYJAJĄCE OSZCZEDNOŚCI ENERGII (PROM@R Monitoring System PMS system optymalizacji zużycia energii w budynku, łączący czujniki, sterowniki i oprogramowanie, oferowany klientom jako specjalistyczna usługa, zarządzana przez firmę PROMAR

11

Sunex Sp. z o.o.

TECHNOLOGIE Z OZE (Kolektor z ramą ze stali nierdzewnej)

12

Watt Sp. z o.o.

TECHNOLOGIE Z OZE (Kolektory słoneczne płaskie, kolektory słoneczne próżniowe)

13

Wofil Robert Muszański

TECHNOLOGIE WODNO – ŚCIEKOWE (Technologia ozonowania – wykorzystywana do uzdatniania wody)

L.p.

Wschodzące gwiazdy GreenEvo

Firma Opis technologii

1

Ekotop Roman Sobczyk (technologia suszarnia hybrydowa)

TECHNOLOGIE WODNO – ŚCIEKOWE (Suszarnie osadów ściekowych)

2

Jacek Habryło Firma NPF (technologia spalania peletu za pomocą kotła Lester 20)

TECHNOLOGIE Z OZE (Kocioł Lester 20 – technologia spalania peletu)

L.p.

Technologie wyróżnione konkursie GreenEvo

Firma Opis technologii

1

Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna ALCHEMIK Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski S.C. (technologia brykieciarki hydrauliczne)

TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE (Brykieciarka hydrauliczna – służąca do produkcji opału z odpadów drewnianych, rolnych i papierniczych)