Laureaci GreenEvo zaangażowani w tworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Doskonalenia OZE i Efektywności Energetycznej w Kijowie!

Firmy Hewalex Sp. z o.o. oraz Promar Sp. z o.o. rozpoczęły współpracę z Politechniką Kijowską dotyczącą utworzenia Polsko-Ukraińskiego Centrum Doskonalenia OZE i Efektywności Energetycznej, które powstanie do końca 2013r. na Wydziale Elektroenergetyki i Automatyzacji KPI. W dniu 2 lipca 2013 r. Ambasada RP w Kijowie podpisała umowę w tej sprawie z Politechniką Kijowską. Projekt jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach „Małego Grantu” Ambasady RP w Kijowie.

Projekt ma na celu utworzenie i zapewnienie funkcjonowania wspólnego silnego ośrodka naukowo-dydaktycznego, który będzie prowadził światowej jakości badania i wdrożenia w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu na uczelni powstanie pierwszy na Ukrainie tego rodzaju polsko-ukraiński ośrodek, przeznaczony do wsparcia ukraińskiej nauki w rozwoju OZE przy pomocy transferu polskiej wiedzy i technologii. Centrum stanowić będzie także punkt wyjściowy do aktywizacji współpracy w tym sektorze pomiędzy Politechniką Kijowską a polskimi uczelniami.

Centrum zostanie ulokowane w wydzielonej przez uczelnię sali i będzie mieć charakter stacjonarny. W ramach projektu na uczelni zostaną zainstalowane kolektory słoneczne i powietrzne pompy ciepła produkcji firmy HEWALEX, system monitoringu instalacji i przetwarzania informacji produkcji firmy PROMAR. Dodatkowo w sali Centrum zostaną wymienione okna (na produkty firmy DECCO). Instalacje te będą pełnić funkcje laboratoryjne w ramach procesu dydaktycznego, a także użytkowe (produkcja ciepła). Instalacja dwóch pomp ciepła (HEWALEX) o mocy cieplnej po 15,6 kW każda posłuży do ogrzewania pomieszczeń Katedry OZE Wydziału Techniki Energoelektrycznej i Automatyki Politechniki i pozwoli w sezonie grzewczym wyprodukować 23480 kWh energii cieplnej. W sezonie letnio-wiosennym instalacja będzie zabezpieczać klimatyzację pomieszczeń. Instalacja kolektorów słonecznych o powierzchni 10 m2 (HEWALEX) i bojlera o pojemności 300 l stworzy system dostawy ciepłej wody w gmachu uczelni, którego na dzień dzisiejszy nie ma w korpusie i pozwoli w ciągu roku wyprodukować 3500 kWh (12.57 Gcal ) energii cieplnej. System monitoringu (PROMAR), oferowany w koncepcji SaaS (Software as a Service) umożliwi kontrolę i optymalizację produkcji energii przez zainstalowane urządzenia oraz zużycia energii w ramach całego gmachu, a także zdalne sterowanie i monitoring pracy kolektorów słonecznych zainstalowanych na innym gmachu.

Dla Centrum zostanie stworzona strona internetowa, na której będą zamieszczane aktualne informacje o polskich technologiach OZE. Intencją Ambasady jest, aby Centrum mogło służyć wszystkim firmom programu GreenEvo (i nie tylko), w charakterze obiektu promującego polskie firmy i technologie na rynku ukraińskim. W tym celu Placówka zamierza zebrać informacje o firmach-członkach GreenEvo, które byłyby zainteresowane tego rodzaju promocją, materiały nt. oferty w/w firm, informacje o zrealizowanych i realizowanych projektach i inwestycjach z udziałem w/w firm na terenie Ukrainy. Powyższe informacje będą sukcesywnie tłumaczone na j. ukraiński i umieszczane na stronie internetowej Centrum, na której umieścimy także informacje o programie GreenEvo. W samym Centrum będzie również miejsce na umieszczanie materiałów i folderów informacyjnych, a także na organizowanie spotkań promocyjnych.

Otwarcie Centrum planowane jest na przełom 2013 i 2014 r.

30 sierpnia br., przy okazji „Dnia Polskiego” na Politechnice Kijowskiej i odsłonięcia pomnika prof. W. Świętosławskiego na tej uczelni, została przeprowadzona prezentacja ww. projektu. Prezentację Centrum przeprowadzili dziekan Wydziału Elektroenergetyki i Automatyzacji Ołeksandr Jandulskij, kierownik katedry OZE Wydziału Stepan Kudria oraz koordynator projektu z polskiej strony i kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz. Więcej informacji na stronie – Kliknij tu.