Kotły na biomasę EKOPAL

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla gospodarstw domowych, firm lub obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na obszarach wiejskich, które chciałyby w prosty sposób zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, oferujemy kotły na biomasę EKOPAL. W przeciwieństwie do pieców opalanych paliwami kopalnymi, w naszej technologii można wykorzystać nieprzetworzony i dostępny od ręki surowiec roślinny stanowiący odpad (np. słomę), jako tanie i ekologiczne paliwo.

Technologię EKOPAL wyróżnia zastosowany w niej tzw. „przeciwprądowy system spalania”, który zapewnia prawidłowy proces zgazowania słomy i spalania uzyskanego gazu, a w konsekwencji gwarantuje niską zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach. Kocioł posiada komorę wstępnego zgazowywania słomy, komorę spalania wytworzonego gazu i wymiennik cieplny rurkowy. W porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami wykorzystującymi spalanie węgla, oferowana technologia umożliwia znaczne zmniejszyć emisję zanieczyszczeń tj. spadek emisji SO2 o 88%, NO2 o 32% oraz CO o 79%. Powietrze wdmuchiwane do komory spalania słomy częściowo przeciwdziała wydostawaniu się z niej pyłów, a tym samym zmniejsza się ich zawartość w spalinach.

Inwestycja w technologię EKOPAL jest w pełni opłacalna, zarówno dla użytkowników posiadających własną słomę, jak i dla osób kupujących ją na rynku. W niektórych przypadkach inwestycja może zwrócić się nawet po dwóch latach.

Od 1993 roku wyprodukowaliśmy już kilka tysięcy kotłów na biomasę i opracowaliśmy szereg rozwiązań, pozwalających na pozyskanie energii cieplnej ze słomy zbożowej, kukurydzianej, rzepakowej, wierzby energetycznej, drewna, zrębków drewna, trocin i innych rodzajów biomasy. W rezultacie powstało kilka typoszeregów kotłów, spełniających różne wymagania eksploatacyjne i zapotrzebowanie na moc, działających zarówno w Polsce jak i zagranicą np. w Szkocji, Danii, Chinach, Rumunii i Rosji.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Obniżenie zawartości CO w spalinach.
  • Znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery
    tj. redukcja SO2 o 88%, NO2 o 32% oraz CO o 79%.
  • Zmniejszenie zawartości pyłów w spalinach.
  • Ekologiczne źródło energii cieplnej, wykorzystujące dostępne surowce
    i odpady roślinne.