Kolektor słoneczny neosol 250

Blog page

Charakterystyka technologii:

Słońce jest źródłem darmowej energii dla budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektów szpitalnych, sanatoryjnych, rekreacyjno-wypoczynkowych itp. Dzięki energii słonecznej możemy uniezależnić się od podwyżek cen prądu, efektywnie ogrzewać obiekty, a co najważniejsze – zachować czyste środowisko naturalne oraz zasoby paliw dla przyszłych pokoleń. Przedstawiamy energooszczędną instalację grzewczą – kolektor słoneczny neosol 250 wraz z kompletnym systemem solarnym.

Podstawowym produktem firmy Neon jest kolektor słoneczny neosol 250 – zaawansowana technologicznie konstrukcja o szczególnie wysokich parametrach technicznych i użytkowych. Wyróżnia go meandrowa budowa wymiennika, dzięki czemu kolektor posiada wyższe osiągi od konkurencyjnych. Czynnik grzewczy pokonuje w kolektorze długą drogę rzędu 26 m, a duża prędkość przepływu powoduje, że strumień przybiera charakter turbulentny i posiada zwiększoną zdolność przejmowania ciepła. Kolektor słoneczny neosol 250 cechuje minimalna strefa sedymentacji i aeracji, jak również wyjątkowa zdolność do samoodpowietrzania. Dodatkowo doskonałe wyniki testu sprawnościowego, wykonanego przez niezależną i akredytowaną jednostkę badawczą oraz przeprowadzony pełen test jakościowy, potwierdzają najwyższą jakość urządzenia. Dopełnieniem produktu jest kompletny system solarny neosystem – jeden z najlepszych i najbardziej efektywnych systemów słonecznych na rynku. Neosystem obejmuje m.in. zestawy montażowe do dachów płaskich i skośnych, łączniki kompensujące, czy grupy pompowo -regulacyjne neounit. Jednym z ważniejszych odbiorców technologii neosol 250 jest Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Nowoczesny układ grzewczo-energetyczny został zaprojektowany dla realizacji potrzeb cieplnych i energetycznych. W instalacji solarnej zastosowano wysokosprawne kolektory słoneczne neosol 250 wraz z kompletnym system solarnym neosystem. Instalacja solarna o powierzchni ponad 100 m2 została zamontowana na specjalnej konstrukcji wsporczej na dachu budynku parafialno-diecezjalnego. Od 2010 firma Neon jest także uczestnikiem polsko-ukraińskiego projektu „Odnawialne źródła energii – wykorzystanie polskich doświadczeń na Ukrainie” zainicjowanego na Połtawskiej Państwowej Akademii Agrarnej, gdzie otwarto do celów naukowo-edukacyjnych Laboratorium Źródeł Odnawialnych z instalacją solarną wyposażoną w kolektory słoneczne neosol 250.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Wysoka sprawność wymiennika meandrowego z powłoką Sunselect
    o współczynniku absorpcji α > 95%.
  • Czteromilimetrowe szkło solarne o wysokiej przepuszczalności, odporne
    na warunki atmosferyczne.
  • Przepona dyfuzyjna neoglas chroni izolację przed wilgocią.
  • Żywotność powyżej 25 lat, bez spadku wydajności w całym okresie pracy.