Jedna piąta energii elektrycznej Danii pochodzi z elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe uzupełniają zapotrzebowanie na jedną piątą energii elektrycznej w Danii. Większość tej energii jest wytwarzana na olbrzymich farmach wiatrowych wybudowanych na wybrzeżu kraju, a z doświadczeń duńskiej wyspy Samso korzystają państwa na całym świecie – podaje CNN.

Na tej wyspie domy zasilane są wyłącznie energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. W odległości 19 kilometrów od lądu Danii pracuje 91 turbin wystających 114 metrów ponad powierzchnię wody Morza Północnego. Wspólnie tworzą największą na świecie farmę wiatrową, która może wytworzyć wystarczającą ilość energii elektrycznej by zaspokoić zapotrzebowanie 200.000 gospodarstw domowych.

Na tej duńskiej wyspie mieszka około 4000 osób. Stanowi ona dla świata przykład efektywnego wykorzystania energii wiatrowej. Na wyspie znajdują się turbiny o mocy 11 megawatów, a oprócz tego wzdłuż linii brzegowej rozmieszczone 10 kolejnych turbin, które zajmują obszar ponad 3 kilometrów.

Jesper Kjems z Akademii Energii Samso powiedział CNN, że „100 proc. energii pochodzi z turbin nabrzeżnych, a około 75 proc. ciepła pochodzi z ciepłowni, która spala słomę z lokalnych upraw zbóż. Całą nadwyżkę przesyłamy na stały ląd.”

Aders Eldrup, który steruje pracą elektrowni wiatrowej powiedział CNN, że wysiłki Duńczyków w zakresie wykorzystania energii wiatrowej są pokłosiem kryzysu energetycznego kraju, który miał miejsce w latach 1970 – tych.

„Duńczycy całkowicie byli wówczas zależni od ropy importowanej z Bliskiego Wschodu. W wyniku wprowadzenia embarga, zaczęło brakować tego surowca. Wtedy otrzymaliśmy twardą lekcję, że dostawy energii muszą być zdywersyfikowane” – powiedział Eldrup.

Światowe Stowarzyszenie Energii Wiatrowej szacuje, że obecnie dzięki pracy elektrowni wiatrowych produkowane jest około 1,5 proc. światowych dostaw energii elektrycznej.

Również amerykańska administracja rządowa poinformowała, że 39 proc. wzrostu gospodarczego zostało osiągnięte dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe. Rząd wspiera także gospodarstwa domowe, które decydują się na zastosowanie mikroturbin do produkcji energii na własny użytek.

Źródło: PAP