INTEGRATOR - inteligentny system zarządzania energią odnawialną

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla właścicieli domów jednorodzinnych firma Makroterm opracowała innowacyjny system ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych. Zapewnia on standaryzowany, szybki montaż, niskie koszty eksploatacji i optymalną pracę całej instalacji. Połączenie w jeden system rozproszonych źródeł energii w gospodarstwach domowych, pozwala na oszczędność energii, podnosi komfort użytkowania domu oraz bezpieczeństwo energetyczne, dzięki dywersyfikacji źródeł ciepła.

W nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym priorytetem stało się ograniczenie zapotrzebowania na energię, przy jednoczesnym podnoszeniu komfortu codziennego życia mieszkańców. Makroterm przedstawia zintegrowany
system ogrzewania i chłodzenia domu, wykorzystujący energię słoneczną z kolektorów, energię ze spalania biomasy w połączeniu z pompą ciepła lub konwencjonalnym kotłem grzewczym.

Sercem całego systemu jest INTEGRATOR – moduł, który łączy i rozdziela strumienie energii oraz optymalizuje pracę poszczególnych źródeł ciepła. Dzięki temu energia słoneczna może być automatycznie magazynowana i wykorzystywana do dogrzewania pomieszczeń. Nie występuje problem przegrzewania się instalacji solarnej. Z kolei urządzenie na biomasę może pełnić funkcję głównego źródła ciepła dla budynku, ogrzewając pomieszczenia i przygotowując ciepłą wodę użytkową w przypadku braku nasłonecznienia.

System dostosowany jest również do pracy z trzecim źródłem energii – konwencjonalnym kotłem lub pompą ciepła. Zastosowanie pompy ciepła umożliwia dodatkowo aktywne chłodzenie pomieszczeń w połączeniu z klimakonwektorami. Działanie systemu polega na pełnej synchronizacji pracy urządzeń. Dostarczane w komplecie sterowanie zapewnia automatyczną pracę urządzeń i osiąganie efektu synergii. Ważną cechą INTEGRATORA jest funkcja blokowania pracy urządzeń grzewczych, w celu uniknięcia dublowania się źródeł energii, co pozwala na optymalne wykorzystanie komponentów systemu.

Korzyści z zastosowania technologii:

 •  Połączenie w jeden zintegrowany system ogrzewania i chłodzenia
  w domach jednorodzinnych oraz synergia źródeł energii odnawialnej.
 •  Wysokie oszczędności kosztów eksploatacji budynku oraz bezpieczeństwo
  energetyczne gospodarstwa domowego.
 •  Modułowy i standaryzowany system montażu, zoptymalizowana i harmonijna
  praca urządzeń.
 •  Możliwość odłączania poszczególnych urządzeń przy zachowaniu ciągłości
  pracy instalacji.
 •  Możliwość zaprogramowania pracy w zależności od indywidualnych
  potrzeb użytkownika.
 •  Zapobieganie przegrzewaniu się instalacji solarnej.
 •  Łatwość serwisowania i przeglądów technicznych instalacji.