INSTAL AIRECO

Blog page

Substancje złowonne powstają każdego dnia, jako produkt uboczny wielu procesów przemysłowych. W większości przypadków trafiają one pod postacią gazów bezpośrednio do atmosfery stanowiąc zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Technologia INSTAL AIRECO została stworzona w celu neutralizowania odorów oraz toksycznych i niebezpiecznych gazów przemysłowych. Dodatkową zaletą urządzenia jest oczyszczanie gazów poprocesowych z bakterii, ograniczając tym samym emisję do atmosfery zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Technologia ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wyróżnia się znacznie wyższą względem konkurencji stabilnością procesu, gdyż do oczyszczania nie wykorzystuje się kosztownych filtrów biologicznych. Instalacja jest bezobsługowa, a przeglądy nie wymagają zaangażowania wykwalifikowanego personelu.

Technologia została wdrożona m.in. w Zakładzie Tłuszczowym w Kruszwicy należącym do międzynarodowego koncernu Bunge. Instalacja oczyszcza tam powietrze poprocesowe z oczyszczalni ścieków przemysłowych. Kolejne wdrożenie dotyczy instalacji pracującej na powietrzu wylotowym z suszarni osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Maszewie k. Płocka.