Informacje ogólne

aztAkcelerator Zielonych Technologii Greenevo to program Ministerstwa Środowiska mający na celu wspieranie rozwoju technologii środowiskowych w kraju i za granicą, oferowanych przez polskich przedsiębiorców. Dzięki temu realizowany jest cel, jakim jest poprawna warunków dla zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

Program wpisuje się w strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (Kierunek Interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, działanie 49.2: Międzynarodowy transfer innowacyjnych polskich technologii – wspieranie międzynarodowej aktywności polskich firm dostarczających technologie środowiskowe i energetyczne).

Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polskie rozwiązania pomagają chronić środowisko w bardziej efektywny sposób 

Polskie zielone technologie są często tańsze od zagranicznych odpowiedników, a wiele rozwiązań nie posiada bezpośrednich odpowiedników. Ale co mogą pomyśleć potencjalni klienci, którzy usłyszą, że daną technologię wyróżnia niska cena i unikalność? Czy na pewno rozumieją, co stanowi rzeczywiste korzyści dla środowiska, wynikające z oferowanego rozwiązania? Firmy-uczestnicy Akceleratora uzyskają pomoc przy tworzeniu materiałów promocyjnych dotyczących oferowanych technologii. Będą mogły wziąć udział w szkoleniach, m. in. w zakresie prezentowania konkretnych korzyści dla środowiska, a nie tylko technicznych parametrów oferowanych technologii. W ramach programu otrzymają także pomoc w identyfikacji wyróżników technologii.

Marka Greenevo – wiarygodność i zaufanie

Niektóre firmy-uczestnicy Akceleratora zwracały uwagę na to, że wielu zagranicznych nabywców podejrzliwie podchodzi do zaawansowanych technicznie rozwiązań, pochodzących z Polski. Program, budując markę Greenevo, stanowi o swoistej gwarancji jakości zielonych technologii “made in Poland”. Konkurs Akceleratora pozwala na stworzenie listy najlepszych zielonych technologii, rozwijanych w Polsce. Laureaci konkursu będą mogli korzystać z marki Greenevo i związanych z nią wartości, co pozwoli uwiarygodnić ich rozwiązania na rynkach międzynarodowych. Wiodące polskie rozwiązania będą też promowane podczas międzynarodowych spotkań przedstawicieli administracji publicznej, natomiast  firmy mogą korzystać z wizualizacji Greenevo we własnych działaniach promocyjnych.

Wiedza o rynkach

Upowszechnienie technologii na rynku wymaga znajomości specyficznych regulacji prawnych, norm i standardów technicznych, a często również dostosowania do nich oferowanych technologii i przejścia procesów certyfikacji. Wyzwaniem okazuje się znalezienie partnerów i sprawdzenie, czy wybrane firmy zasługują na zaufanie. Nie każda firma potrafi umiejętnie skorzystać z zabezpieczenia transakcji eksportowych. Niektóre projekty wdrożenia polskich technologii mają szanse na dofinansowanie ze środków zagranicznych oraz programów pomocy rozwojowej. Eksperci i partnerzy Akceleratora pomogą firmom zgromadzić niezbędne informacje, dotyczące wybranych rynków zagranicznych i prowadzenia na nich działalności. W wielu sytuacjach niezastąpionym źródłem wiedzy są polskie placówki dyplomatyczne, Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Instrumenty wsparcia

Reprezentant jednej z firm-uczestników pierwszej edycji Akceleratora zasugerował, że przedsiębiorcom potrzebne jest „mało biurokratyczne środowisko wsparcia eksportu”. Mimo bogactwa oferty instrumentów wsparcia, przygotowanej przez polską administrację publiczną, przedsiębiorcy nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości.

Akcelerator ma ułatwić znalezienie odpowiednich źródeł dofinansowania działań, podejmowanych przez firmy, jak również dostosowanie tych działań do obowiązujących przepisów, zasad i regulacji związanych z transferem technologii oraz dostępnych form wsparcia dla producentów rozwiązań ekologicznych.

W ramach każdej edycji Akceleratora planuje się przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, przygotowujących przedsiębiorców do zagranicznego transferu technologii środowiskowych, dotyczących m.in.: zaawansowanych technik sprzedaży, budowy przekazów marketingowych dla klientów i dziennikarzy, zdobywania środków na rozwój i realizację projektów oraz patentowania wynalazków w Polsce i za granicą.

Akcelerator ma także na celu pomoc w identyfikacji kierunków ekspansji zagranicznej, posiadających największy potencjał absorpcji poszczególnych technologii środowiskowych. Firmy-uczestnicy Akceleratora mogą ponadto skorzystać z zagranicznych misji handlowych, w tym udziału w spotkaniach biznesowych oraz targach międzynarodowych.

Ochrona własności przemysłowej

Sukces polskich technologii będzie krótkotrwały, jeśli nie będzie im towarzyszyła odpowiednia ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. Firmy rozwijające unikatowe technologie zapominają czasami, że oferując je na rynkach zagranicznych narażają się na niebezpieczeństwo kradzieży pomysłów i kopiowania rozwiązań, a przed tymi negatywnymi zdarzeniami nie uchroni niestety posiadanie polskich patentów. Międzynarodowa ochrona patentowa pozwala zabezpieczyć prawa własności, bywa jednak kosztowna. Dlatego we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę ochrony technologii i zidentyfikować potencjalne źródła jej finansowania.

Dalszy rozwój

Jeden z uczestników Akceleratora zauważył już na początku współpracy, że “samo zakwalifikowanie się do Greenevo przynosi efekty”. Udział skłania kierownictwo firmy do przemyślenia strategii, przypomina o szansach na zagranicznych rynkach i mobilizuje do działania.

Plik Opis Rozmiar
Pobierz plik (Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska, Pani Beata Jaczewska o GreenEvo.pdf)Minister Maciej Grabowski o GreenEvo PDF 10 MB