Indie ciekawe polskich technologii

Najlepsze polskie zielone technologie wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników Targów Energii Odnawialnej w Indiach. Delegacja złożona z ośmiu firm-laureatów konkursu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” szukała partnerów biznesowych, a ich starania wsparło polskie Ministerstwo Środowiska oraz Ambasada RP w Indiach.

W skład delegacji weszły firmy: ATON-HT S.A., CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o., ECOTECH Polska Sp. z o.o., EKOTOP Roman Sobczyk, MULTICHEM EKO, PP-EKO Sp. z o.o. i SUNEX Sp. z o.o. oraz przedstawiciele projektu GreenEvo. Był to pierwszy wyjazd zagraniczny otwierający serię podróży służących promocji polskich technologii prośrodowiskowych na rynkach międzynarodowych.

Polska delegacja została bardzo ciepło przyjęta przez Ambasadora RP w Indiach Pana Prof. Piotra Kłodkowskiego i pracowników Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. W trakcie spotkania w Ambasadzie, firmy uzyskały bliższe informacje na temat specyfiki rynku i potencjału biznesowego Indii.

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w Targach Energii Odnawialnej w Indiach (Renewable Energy India 2011), które odbyły się w dniach 10-12 sierpnia 2011 r. w New Delhi, gdzie aktywnie prowadzili rozmowy z potencjalnymi partnerami z terenu Indii. Podczas targów firmy mogły nawiązać kontakty handlowe z wystawcami reprezentującymi m.in. obszary: energetyki solarnej, energetyki wiatrowej, energetyki z wykorzystaniem biomasy, energetyki wodnej,  kogeneracji, energetyki geotermalnej i wydajności energetycznej.

Firmy-laureaci wzięli także udział w seminarium „Green technologies from Poland”- forum handlowym firm, które odbyło się dzięki wsparciu pracowników Ambasady RP.
W trakcie wydarzenia firmy przedstawiły swoje rodzime technologie przed indyjskimi partnerami zaproszonymi na to spotkanie. Odbyła się także sesja matchmakingowa, która dla polskich firm była okazją do nawiązania kontaktów Business-to-Business (B2B) z firmami z terenu Indii mogących stać się dla nich potencjalnymi partnerami.

Laureaci GreenEvo wzięli także udział w Wieczorze Europejskim (European Night) zorganizowanym przez EBTC (European Business and Technology Centre) – instytucję zajmującą się promocją europejskich czystych technologii w Indiach i poszukiwaniem rozwiązań zapobiegających zmianom klimatu. Wydarzenie było również okazją do spotkań z przedstawicielami biznesu w Indiach, głównie zajmujących się obszarami: biotechnologii, energii, środowiska i transportu. Kolejne wyjazdy zagraniczne uczestników nastąpią GreenEvo już wkrótce.