Inauguracja III Edycji Projektu Green Evo – Akcelerator Zielonych technologii

24 kwietnia 2012r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyła się inauguracja III Edycji Projektu Green Evo – Akcelerator Zielonych technologii oraz  szkolenie wprowadzające dla uczestników zakwalifikowanych do  II etapu Konkursu.

Uczestników drugiego etapu III Edycji Konkursu uroczyście przywitał Minister Środowiska Pan Marcin Korolec.  Minister zaznaczył, iż laureaci wcześniejszych edycji konkursu odnosili znaczące sukcesy na rynkach międzynarodowych czego również życzył tegorocznym uczestnikom

Podczas szkolenia wprowadzającego uczestnicy mieli okazję zapoznać  się  z zasadami wsparcia udzielanymi przez Akcelerator Zielonych Technologii. Zostały również omówione zasady współpracy  z reprezentantami Ministerstwa Środowiska oraz innych instytucji administracji publicznej.

Szkolenie inauguracyjne było punktem wyjścia dla przygotowania poszczególnych zadań, dotyczących technologii zgłaszanej w konkursie GreenEvo. Dokumenty opisujące technologię, rynek i plany ekspansji zagranicznej firmy, będą wykorzystywane jako element oceny w konkursie GreenEvo.

Do czasu wyłonienia laureatów III edycji Projektu GreenEvo  przedstawiciele firm będą również uczestniczyć w szeregu szkoleń, dotyczących m in.: międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, technik prezentacji oraz technik sprzedaży. Ponadto spotkają się z przedstawicielami instytucji publicznych celem uzyskania informacji o instrumentach wsparcia transferu technologii za granicę.