IEO rozpoczął coroczne badania sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczął coroczne badania sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce

Od kilku lat Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi rejestr sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce. Dane w postaci wyłącznie zagregowanej przekazywane są do ESTIF, GUS, Komisji Europejskiej (min.  w ramach międzynarodowego konsorcjum EuObserver, które prowadzi statystykę wszystkich odnawialnych źródeł energii w krajach UE) oraz w postaci raportów do Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska i innych instytucji rządowych. W tym roku, po raz kolejny, będziemy prowadzić tego typu badanie. Dzięki wynikom badań można pokazać rosnącą rolę energetyki słonecznej w Polsce i rolę Polski ma mapie energetyki słonecznej w UE i na świecie. Mamy jednak nadzieję, że wyniki tych badań w szczególności służą w ocenie i planowaniu firmom działającym na rynku krajowym.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym zostanie przygotowany Raport: Rynek Energetyki Słonecznej Cieplnej w Polsce w 2009 r. Raport będzie publikowany w magazynach, czasopismach, vortalach współpracujących z IEO, dostępny dla wszystkich uczestników III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Do tej pory, przy badaniu rynku kolektorów słonecznych współpracujemy  z następującymi firmami: Ariston, BMK Solar, EcoSchubert, Energia Odnawialna, Hewalex, Immergas, Junkers, Projprzemeko, Skorut, Solar Polska, Solver, Soleko, Sonnenkraft, Stiebel Eltron, Ulrich, Viessmann, Vaillant, Watt, Wolf.

Nasze badania statystyczne prowadzone są w ramach umowy o zachowaniu poufności danych. Zapraszamy do współpracy nowych producentów instalacji słonecznych dostępnych na polskim rynku.

Źródło: http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/39-biezace/233-instytut-energetyki-odnawialnej-rozpocz-coroczne-badania-sprzeday-kolektorow-sonecznych-w-polsce.html