Hybrydowe suszarnie osadów ściekowych

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla oczyszczalni ścieków poszukujących rozwiązania dla gospodarki odpadami, oferujemy ekologiczną technologię suszenia komunalnych osadów ściekowych w suszarniach hybrydowych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Technologia ta bez szkody dla środowiska, umożliwia ponad 4-krotną redukcję ilości powstających na oczyszczalniach osadów ściekowych. W przeciwieństwie do suszarni solarnych, suszarnie hybrydowe wykorzystują dodatkowe, alternatywne źródła energii (ciepło odpadowe z chłodzenia kogeneratora, ciepło ścieków oczyszczonych, ciepło ziemi, ciepło ze spalania biogazu), co zwiększa wydajność instalacji i umożliwia suszenie osadów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Hybrydowe suszarnie osadów ściekowych, to instalacje przypominające wyglądem szklarnie ogrodnicze, o stalowej konstrukcji pokrytej poliwęglanem lub szkłem. Zasada ich funkcjonowania opiera się na wykorzystaniu efektu cieplarnianego i ogrzewanej podłogi do odparowywania wody z osadów. Wewnątrz hali osady są przerzucane, napowietrzane i granulowane przez mechaniczną przerzucarkę. Odprowadzanie wilgoci z hali zapewnia system automatycznej wentylacji. Proces suszenia powoduje przetwarzanie wilgotnych osadów na granulat, dzięki czemu następuje ponad 4-krotna redukcja ich masy i objętości. Hybrydowe suszenie osadów to jeden z najtańszych sposobów pozbycia się z nich wody, a odparowanie 1 tony H2O wymaga zużycia zaledwie 20-30 kWh energii elektrycznej. Wytworzony granulat, w zależności od jakości nadaje się do stosowania w rolnictwie bądź spalania, a jego wartość kaloryczna zbliżona jest do kaloryczności węgla brunatnego (12 kcal/kg).

Technologia hybrydowego suszenia komunalnych osadów ściekowych, z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, z powodzeniem funkcjonuje na oczyszczalni ścieków w Kłodzku, gdzie znalazła zastosowanie w Centralnej Słonecznej Suszarni Osadów. Proces suszenia realizowany jest w hali suszarniczej wykorzystującej energię słoneczną i ogrzewaną posadzkę. Ciepło do posadzki dostarczane jest z ciepłowni hybrydowej, wykorzystującej energię odnawialną, wytwarzaną przez pompy ciepła ze ścieków oczyszczonych, przepływających przez osadnik wtórny. Suszarnia umożliwia całoroczny odbiór 1300t wilgotnych osadów i ich przetworzenie na granulat o średniej zawartości 80% suchej masy. Hybrydowe suszarnie osadów z powodzeniem funkcjonują również na oczyszczalniach ścieków w Iławie i Myszkowie.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Technologia proekologiczna, pozwalająca uniezależnić się od tradycyjnych
    paliw kopalnych, nie emitująca zanieczyszczeń do środowiska.
  • Suszarnia może stanowić instalację autonomiczną (bez konieczności
    dostaw energii konwencjonalnej z zewnątrz).
  • Tania i nieskomplikowana eksploatacja suszarni.
  • Automatyzacja procesu nie wymagająca stałej obsługi.
  • Ponad 4-krotna redukcja masy i objętości wysuszonych osadów.