Harmonogram szkoleń dla IV edycji projektu GreenEvo

Szkolenia odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska,
Wawelska 52/54 Warszawa.

KWIECIEŃ

9 kwietnia – Dzień Inauguracyjny. Międzynarodowa Sprzedaż Zielonych Technologii (cz 1).

10 kwietnia – Techniki skutecznej prezentacji (cz 1).

11 kwietnia – Instrumenty wsparcia publicznego dla firm zielonych technologii (cz1).

23 kwietnia – Międzynarodowa Sprzedaż Zielonych Technologii (cz 2).

24, 25,26 kwietnia – Techniki profesjonalnej sprzedaży

MAJ

 

7 maja – Protokół dyplomatyczny.

8 maja – Techniki skutecznej prezentacji (cz 2).

9, 10 maja – Instrumenty wsparcia publicznego dla firm zielonych technologii (cz 2).