GreenEvo w Chinach

Targi EXPO 2010 w Szanghaju były świetną okazją dla polskich firm uczestniczących w projekcie GreenEvo, by zaprezentować swoje innowacyjne produkty oraz pozyskać nowe biznesowe kontakty.

Uczestnicy projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii od 3 do 8 maja wzięli udział w misji gospodarczej do Chin i wydarzeniach towarzyszących podczas wystawy EXPO 2010 w Szanghaju. Była to również okazja, by przekonać się, jak rynek chiński przez wiele lat bardzo intensywnego wzrostu przeobraził się w ogromną, wymagającą i bardzo liczącą się gospodarkę.

Chińska potęga

Jak pokazuje raport przygotowany przez ekspertów GreenEvo, dynamiczny rozwój urbanizacji i industrializacji znacznie wpłynęły na poprawę standardów życia społeczeństwa chińskiego i rozkwit nowych rynków konsumenckich. W dodatku, co piąty mieszkaniec naszego globu jest Chińczykiem, czyli jest to naród prawie dwukrotnie większy od łącznej populacji USA i Unii Europejskiej. Według raportu, Chiny    ze wskaźnikiem wzrostu PKB na poziomie 10%, plasują się na trzeciej pozycji wśród największych gospodarek świata oraz na drugiej w zakresie konsumpcji energii elektrycznej.

Tak ekspresowe tempo rozwoju negatywnie odbiło się na środowisku naturalnym. W Chinach pojawiło się wiele problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, ograniczonym zasobem czystej wody oraz energii elektrycznej, a także degradacją gleby. – Chiny przez długi czas nie dbały o ekologię, ale wszystko się tam zmienia i coraz więcej uwagi poświęca się rozwojowi rynku zielonych technologii. Widać to również po tym, że przepisy prawne zaczynają się zaostrzać, co jest dla nas pozytywnym sygnałem – mówi Dominik Wojewódka, prezes Ecotech Polska, firmy uczestniczącej w projekcie GreenEvo.

Zwrot w stronę ekologii

Podczas misji polscy przedsiębiorcy mieli okazję promować swoje technologie w dziedzinie ochrony środowiska, nawiązywać kontakty z potencjalnymi nabywcami rodzimych rozwiązań oraz zapoznać się ze specyfiką azjatyckiej kultury. – Spotkania były bardzo dobrze przygotowane, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Pozwoliło to nam lepiej przybliżyć nasz kraj azjatyckim przedsiębiorcom, szczególnie że Polska z ich punktu widzenia wydaje się im bardzo egzotyczna – dodaje Dominik Wojewódka, prezes Ecotech Polska. – Cieszymy się, że wyjazd na EXPO 2010 w ramach projektu GreenEvo pozwolił nam nawiązać około 20 kontaktów z firmami m.in. z takich krajów jak Chiny, Tajwan, Japonia i Korea. Wyjazd pozwolił też lepiej zapoznać się ze specyfiką azjatyckiej kultury biznesowej, która wymaga dużo cierpliwości, ponieważ chińscy biznesmeni są dość nieufni podczas kontaktów biznesowych.
Okazuje się, że polskie technologie ekologiczne nie tylko są innowacyjne, ale również efektywne i tanie w eksploatacji, co sprawia, że nasze krajowe produkty skutecznie mogą konkurować z zagranicznymi firmami. – Chiński rynek jest specyficzny i trudny, aczkolwiek potencjał jest ogromny, a Chińczycy szybko się uczą. Polscy przedsiębiorcy są solą w oku zagranicznej konkurencji, ponieważ nasze technologie są nowoczesne  i skuteczne, a w dodatku znacznie tańsze – mówi przedstawiciel Biogradex-Holding Andrzej Nazar.

Intensywna misja gospodarcza

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska starali się przygotować jak najlepiej firmy wyjeżdżające do Szanghaju, które jednocześnie mogły również liczyć na ich wsparcie podczas trwania targów. – Uczestnicy projektu GreenEvo byli bardzo dobrze przygotowani, pod względem merytorycznym. Na potrzeby przedsiębiorców został m.in. opublikowany szczegółowy raport na temat rynku zielonych technologii w Chinach – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, kordynator projektu GreenEvo AZT.

Raport zawierał analizę poszczególnych sektorów rynku zielonych technologii przygotowaną pod kątem ich konkurencyjności, standardów i regulacji prawnych oraz szans i zagrożeń, jakie czekają na potencjalnych inwestorów. Raport został podzielony tematycznie na pięć części wyróżniających takie technologie jak: biomasa, kolektory słoneczne, przetwarzanie odpadów, oczyszczanie ścieków oraz koksownictwo. – Dzięki tej wiedzy uczestnicy GreenEvo mogli pewniej nawiązywać kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi – dodaje Agnieszka Kozłowska-Korbicz. – Myślę, że po tym wyjeździe można spodziewać się pierwszych efektów naszego projektu.

Z wizyty w Szanghaju zadowoleni są również polscy przedsiębiorcy. – Tego typu wyjazdy biznesowe, organizowane przez instytucje rządowe są bardzo efektywne, szczególnie na wymagającym specjalnego podejścia rynku chińskim. Mimo, że wcześniej mieliśmy już doświadczenie z azjatyckimi przedsiębiorcami, to wizytę w Szanghaju wykorzystaliśmy maksymalnie, przede wszystkim pod względem biznesowym. Naszym głównym celem było intensywne budowanie relacji z potencjalnymi klientami oraz obserwacja światowych trendów na rynku technologii przyjaznych środowisku – dodaje Andrzej Nazar, przedstawiciel Biogradex-Holding.

Promotorem wyjazdu uczestników projektu GreenEvo było Ministerstwo Środowiska. Misję zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju. Rekrutację firm na spotkania matchmakingowe przeprowadziła Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego. W czasie targów łączonych IFAT China (International Fair for Waste, Sewage, Refuse, Recycling and Natural Energy), EPTEE (China Environmental Protection Expo) oraz CWS (Show for Water, Air, Waste, Energy and Recycling) udział wzięły takie firmy z projektu GreenEvo, jak wcześniej wspomniane Biogradex-Holding Sp. z o.o. z Elbląga i Ecotech Polska Sp. z o.o. z Łomianek, a także Marbet-Will Sp. z o.o. z Bielska-Białej, Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna „Alchemik” Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski S.C. z  Inowrocławia oraz Sunex Sp. z o.o. z Raciborza.

O projekcie GreenEvo

Podstawowym celem projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników projektu i eksportu polskich technologii prośrodowiskowych. Projekt pomaga w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla technologii zakwalifikowanych do projektu. Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie korzystają z zagranicznych misji handlowych oraz wsparcia organizacyjnego udziału w międzynarodowych targach. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Partnerem finansującym projekt GreenEvo jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pełna lista uczestników oraz wybranych do projektu technologii znajduje się na stronie projektu: www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs

***
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach  14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Jest on zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, przyjętej na zakończenie szczytu. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

***
Więcej informacji:

Magda Sikorska
Rzeczniczka prasowa, Ministerstwo Środowiska
e-mail: 
tel.: +48 (22) 579 27 22,  tel. kom.: +48  695 100 978

Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Koordynator projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii
e-mail: 
tel.: +48 (22) 579 28 55, tel. kom.: + 48 695 100 973

Biuro prasowe:

Marcin Roszkowski, Ciszewski PR
e-mail: 
tel.: + 48 (22) 488 41 58, tel. kom.: + 48 662 263 393

***
Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju, tak aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Więcej informacji: www.mos.gov.pl