GreenEvo na warsztatach i gali EPSA w Maastricht

Przedstawiciele GreenEvo w dn. 25-27 listopada 2013 byli gośćmi Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA). Jako reprezentanci jednego z 15 projektów nominowanych do Nagrody Europejskiego Sektora Publicznego (EPSA), wybranych z ponad 230 projektów z całej Europy, wzięli udział w warsztatach i uroczystej gali wręczenia statuetek.

Warsztaty podzielono na dwie części. Pierwsza część, wprowadzająca, została przygotowana przez pracowników Komisji Europejskiej i EIPA, którzy zakreślili sytuację, wyzwania i pożądane kierunki rozwoju administracji publicznej w Europie. Drugi dzień poświęcony był konkretnym projektom: w trzech równoległych panelach (europejskim i narodowym, regionalnym, lokalnym) każdy projekt został przedstawiony, o każdy można było dopytać i podzielić się swoimi uwagami.

Ukoronowaniem warsztatów była uroczysta gala. Serdecznie gratulujemy laureatom statuetek – włoskiemu „Compas of transparency”, fińskiemu „Development of Wellbeing and Civil Safety in Municipalities” i wreszcie poslkiemu „Educational and Promotional Campaign „Bielsko-Biala Protects the Climate”. To zaszczyt znaleźć się w tak znakomitym gronie 15 najlepszych europejskich projektów.