Geotermia ma w Polsce szansę na rozwój

Geotermia może być wykorzystywana do produkcji ciepła w lokalnych sieciach ciepłowniczych, a także jako atrakcja turystyczna w basenach geotermalnych. Posłowie, resort gospodarki oraz Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne chcą promować geotermię w Polsce.

Wiceminister środowiska i główny geolog Henryk Jezierski, wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska, przewodniczący podkomisji stałej ds. energetyki sejmowej Komisji Gospodarki Andrzej Czerwiński, a także prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego Beata Kępińska podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju energii geotermalnej w Polsce.(…)

„Nie będziemy produkować wielkiej ilości energii ze źródeł geotermalnych, ale produkcja ciepła może być realizowana. Mamy 8 koncesji udzielonych na eksploatację (złóż geotermalnych – PAP); w 20 miejscach prowadzi się badania. Widzimy znaczący wzrost tego typu inwestycji” – zauważył Jezierski. „Na początku są duże nakłady – trzeba wywiercić bardzo kosztowne otwory, ale później eksploatacja jest już prawie za darmo. Odebraną wodę wypuszcza się na wymienniki ciepła i z powrotem zatłacza do górotworu, gdzie woda ogrzewa się i znowu można z niej korzystać” – wyjaśnił.

Jednak jak zauważył, o użyciu ciepła ze złóż geotermalnych decyduje nie tylko dostępność złóż, ale także charakterystyka sieci rozprowadzającej ciepło. Dobre warunki posiada m.in. Podhale.(…)

Wiceminister środowiska zapowiedział ułatwienia w uzyskiwaniu koncesji na złoża geotermalne, które dodatkowo mają być udzielanie przez urzędy marszałkowskie, a nie ministerstwo środowiska jak do tej pory. „Ponadto pozwolenie na prowadzenie takiej działalności nie będzie obciążone dodatkowymi kosztami tak jak inne kopaliny w Polsce” – zapewnił Jezierski. Jak podał, projekt w tej sprawie został przyjęty przez rząd w listopadzie 2008 roku i od tej pory znajduje się w Sejmie.

Z kolei wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska podkreśliła, że rozwój odnawialnych źródeł energii uniezależni nas od zewnętrznych źródeł. Jak dodała, Polityka energetyczna do 2030 roku zakłada m.in.: „wzrost udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii do poziomu 15 proc. w 2020 roku oraz osiągnięcie w 2020 roku 10-proc. udział biopaliw w rynku paliwtransportowych”.

Źródło: http://srodowisko.ekologia.pl/zrodla-energii/Geotermia-ma-w-Polsce-szanse-na-rozwoj,12045.html