Forum biznesu „GreenEvo”

W dniach 3-4 września 2012 r. w Ałmaty przebywała misja, w skład której wchodziło 13 firm polskich z branży tzw. zielonych technologii, laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska RP – „GreenEvo”.
W przygotowaniu pobytu delegacji w Ałmaty oraz organizacji forum gospodarczego z udziałem firm kazachstańskich aktywnie uczestniczył WPHI w Ałmaty.
W trakcie pobytu misji w Ałmaty pracownik Wydziału, Pan Włodzimierz KUROWSKI – I Sekretarz dokonał prezentacji pt. „Stan i perspektywy polsko-kazachstańskiej współpracy gospodarczej” oraz udzielił odpowiedzi na pytania przedstawicieli firm polskich.
Podczas forum biznesu, które odbyło się w dniu 4 września w hotelu Astana International, Ministerstwo Środowiska reprezentowała koordynatorka programu „GreenEvo” – Pani Marzena BRZYCHCY. Ponadto ze strony polskiej obecni byli:
– Pan Andrzej STEFAŃSKI – I Radca, Kierownik WPHI w Ałmaty,
– Pan Włodzimierz KUROWSKI – I Sekretarz w WPHI w Ałmaty.
Forum zagaił Pan Andrzej STEFAŃSKI – I Radca, a następnie odbyła się prezentacja ofert polskich firm, reprezentujacych m.in. takie dziedziny w zakresie zielonych technologii jak: odnawialne źródła energii, gospodarka wodno-ściekowa, utylizacja odpadów niebezpiecznych, technologie ukierunkowane na oszczędzanie energii m.in. w budownictwie, ochrona atmosfery i biosfery. W dalszej części spotkania odbyły się rozmowy dwustronne między polskimi i kazachstańskimi firmami.