Firmy GreenEvo podbijają Australię.

Zakończyliśmy ostatnią w tym roku misję gospodarczą projektu GreenEvo. Przedstawiciele 5 firm-laureatów ministerialnego konkursu, wzięli udział w wyjeździe zagranicznym do Australii. Delegacji w mieście Brisbane przewodniczyła Beata Jaczewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, która reprezentowała polski rząd. Misja GreenEvo stanowi przełomowe wydarzenie w Polsko-Australijskich stosunkach bilateralnych, gdyż była to pierwsza od 20 lat wizyta rządowych delegatów z przedstawicielami polskiego biznesu.

W trakcie wizyty Minister Jaczewska spotkała się z reprezentantami rządu w stanie Queensland m.in. z Andrew Powellem, Ministrem Środowiska i Ochrony Dziedzictwa, Markiem McArdlem, Ministrem ds. Energii i Zasobów Wodnych, Ianem Walkerem, Ministrem Nauki, Technologii Informatycznych, Innowacji i Sztuki, a także z Fioną Simpson, Marszałkiem Parlamentu Queensland. Prowadzone rozmowy dotyczyły zapoznania się z australijskimi warunkami gospodarczymi i środowiskowym oraz możliwości nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i australijskimi przedsiębiorcami, w obszarze ochrony środowiska. Pani Minister odwiedziła także ratusz miejski, gdzie wzięła udział w spotkaniu z Grahamem Quirkiem, Burmistrzem miasta Brisbane. Ponadto Minister Jaczewska wizytowała lokalne uniwersytety w tym Griffith University, University of Queensland, Queensland University of Technology, gdzie prowadziła rozmowy na temat potencjalnej współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze zielonych technologii.

Kolejnym punktem programu, było spotkanie Pani Minister z polonią mieszkającą w Brisbane. Polska delegacja, w towarzystwie Ambasadora RP Pawła Milewskiego, Radcy Ekonomicznego Marka Kijewskiego oraz Konsula Honorowego RP w Brisbane Briana Kilmartina, została wyjątkowo ugoszczona przez Polaków przybyłych na spotkanie. Uczestnicy mogli zwiedzić 100-letnie archiwum klubu oraz posłuchać próby kolęd, oczywiście śpiewanych po polsku.

Kulminacyjnym punktem wyjazdu była polsko-australijska konferencja i towarzyszące jej forum biznesowe. Na spotkanie z przedstawicielami polskich przedsiębiorców przybyli australijscy inwestorzy, reprezentanci otoczenia biznesu, uniwersytetów oraz instytucji publicznych m.in. Wydziału Handlu i Inwestycji Queensland, czy Organizacji ds. Badań Naukowych i Przemysłowych (CSIRO). Gospodarzem konferencji był Konsul Honorowy RP w Brisbane Bria Kilmartin. Wydarzenie otworzył Ambasador RP w Australii Paweł Milewski, który podkreślał jak ważnym i przełomowym wydarzeniem w stosunkach polsko-australijskich jest wizyta polskiej delegacji w Australii. Tuż za nim głos zabrała Pani Minister Beata Jaczewska, która przedstawiła cele misji projektu GreenEvo i istotność transferu technologii sprzyjających ochronie środowiska. Następnie Koordynatorka projektu GreenEvo Agnieszka Kozłowska-Korbicz zaprezentowała jego założenia, firmy-liderów zielonych technologii w Polsce oraz dotychczasowe sukcesy przedsiębiorców korzystających ze wsparcia projektu. Później przyszedł czas na prezentacje polskich technologii firm, które przyjechały z wizytą do Australii w tym Makroterm Agata i Krzysztof Wąchała Sp. j., Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o., Energo Natura Sp. z o.o., M3System Sp. z o.o. i Dagas Sp. z o.o.

Jak wynika z analizy australijskiego rynku, istnieje tam duży potencjał w zakresie rozwoju i wdrażania rozwiązań pro-środowiskowych. Obecnie Australia sporo inwestuje w upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ochrony środowiska, gospodarowania skromnymi na terenie państwa zasobami wody, czy technologii sprzyjających ograniczaniu emisji CO2. Kraj ten jest zainteresowany wyszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań, które pomogą w podnoszeniu efektywności energetycznej stosownych na szeroką skalę technologii węglowych, wdrażaniu innowacyjnych technologii z obszaru odnawialnych źródeł energii, czy technologii służących kondycjonowaniu wody.

Australia jest zatem bardzo przyjaznym, interesującym i otwartym na zielone technologie krajem, dodatkowo posiadającym środki finansowe na badania i rozwój ekologicznych rozwiązań. Polscy przedsiębiorcy dostrzegają możliwości prowadzenia biznesu w tym rejonie świata, dlatego w następnych latach w ramach projektu GreenEvo planujemy pogłębianie współpracy pomiędzy naszymi państwami, a także eksplorację kolejnych australijskich miast.