Firma M3SYSTEM pierwsza w Go Global!

W II konkursie organizowanym przez NCBiR w ramach pilotażowego przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL pt. Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych, firma M3SYSTEM Sp. z o.o. znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej firm. Lista została utworzona na podstawie wyników oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów zgodnie z Regulaminem II ww. konkursu.

W konkursie złożono 55 wniosków, a 22 zostały zarekomendowane do wsparcia finansowego.

Strategia wprowadzenia na rynek amerykański unikalnej i energooszczędnej technologii budowlanej M3SYSTEM otrzyma łączną kwotę dofinansowania 200 000 zł.

Serdecznie gratulujemy!