Europejski patent na promocję zielonych technologii

Co zrobić, żeby jeszcze skutecznej chronić swoje technologie? Przedsiębiorcy GreenEvo szukają także innych rozwiązań. Cześć z nich już rozpoczęła przygotowania do pozyskania jednolitego patentu europejskiego, choć zacznie on obowiązywać dopiero w przyszłości. Na prośbę zainteresowanych firm Ministerstwo Środowisko zorganizowało warsztaty przygotowujące do uzyskania tego patentu i pokazujące korzyści wynikające z jego posiadania. Podczas spotkania Beata Jaczewska, wiceminister środowiska, uprzednio odpowiedzialna w ministerstwie gospodarki za własność przemysłową, a podczas Polskiej Prezydencji za negocjacje w zakresie jednolitego patentu opowiedziała o korzyściach wynikających z jego pozyskania. Z kolei Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacyjności i Przemysłu z Ministerstwa Gospodarki przedstawiła instrumenty wsparcia, z jakich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy starający się o patent. W  warsztatach udział wzięła także prof. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyjaśniła ona firmom, jak zmieni się obsługa procesowa w ramach jednolitego europejskiego systemu patentowego.

Główną ideą jednolitego europejskiego systemu ochrony patentowej jest zmniejszenie kosztów uzyskania patentu w Unii Europejskiej. Posiadacze takiego dokumentu będą mogli ubiegać się o jednolitą, pełną ochronę na terytorium 25 państw członkowskich UE, za wyjątkiem Hiszpanii i Włoch. Takie rozwiązanie zniesie więc konieczności starania się o patent we wszystkich krajach członkowskich osobno. Obecnie, w Europie można uzyskać ochronę z tytułu patentu europejskiego, który w rzeczywistości jest zbiorem patentów krajowych. Uzyskanie takiego dokumentu jest dzisiaj skomplikowane i kosztowne. Przedsiębiorca składa bowiem wniosek o ochronę patentową we własnym języku oraz tłumaczenie na jeden z języków Europejskiej Organizacji Patentowej (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Dodatkowo, aby przyznany patent był ważny na terenie dowolnego państwa członkowskiego UE, wynalazca musi ubiegać się o jego uznanie na poziomie krajowym oddzielnie w każdym państwie, gdzie ma być chroniony. Oznacza to, że do urzędu patentowego w każdym kraju, w którym chce chronić swój wynalazek, musi dostarczyć tłumaczenia dokumentów patentowych na język danego kraju oraz wnieść stosowną opłatę.

Jednolity europejski system patentowy to szansa na wzmocnienie ochrony polskich innowacji, w tym zielonych technologii, zmniejszenie biurokracji i tańsze usługi dla polskich przedsiębiorców. Dlatego polscy eko-liderzy już teraz zaczynają przygotowania do jego przyjęcia w perspektywie kolejnych lat. Jednolity patent zniesie skomplikowaną i kosztowną procedurę pozyskania skutecznej ochrony dla wynalazków. Tym samym zachęci polskie firmy do zgłaszania swoich patentów. Taka ochrona jest szczególnie konieczna w przypadku innowacyjnych firm, które wiele lat pracują nad swoimi rozwiązaniami, bo chcą być konkurencyjne na globalnym rynku. Doskonałym przykładem są tutaj przedsiębiorstwa wspierane w ramach projektu GreenEvo Ministerstwa Środowiska. Tworzone przez nie technologie środowiskowe są eksportowane na ryki zagraniczne, zaspokajając tym samym lokalny popyt i wspierając rozwój gospodarki w kraju. – mówi Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Technologie środowiskowe są przedmiotem znaczących inwestycji publicznych i prywatnych w większości krajów świata. Dzięki nim możemy zapobiegać katastrofom ekologicznym, oczyszczać środowisko naturalne, ograniczać emisje zanieczyszczeń i tworzyć zielone miejsca pracy. Rozwiązania przyjazne środowisku pobudzają także innowacyjność gospodarki i przyczyniają się do jej wzrostu. Przykładem są firmy-laureaci GreenEvo. W 2011 roku ich przychody wzrosły średnio o 31%, a przychody z eksportu  o 58%.

Załącznik – Materiały na temat jednolitego patentu europejskiego

Spór o „jednolity patent europejski”

Trwa debata w sprawie ustanowienia jednolitych zasad panujących w 25 krajach Unii Europejskiej dotyczących patentów. Dwa kraje UE – Włochy i Hiszpania – nie przystąpiły do stosownej umowy. Polscy przedsiębiorcy zwracają uwagę na potencjalną nierówność, która może wystąpić pomiędzy przedsiębiorcami…

http://www.tvbiznes.pl/spor-o-jednolity-patent-europejski,12410126,37,klip.html#

Wiceminister środowiska: jednolity patent europejski szansą dla polskich firm

Jednolity patent europejski jest szansą dla polskich innowacyjnych firm – uważa wiceminister środowiska Beata Jaczewska. Nowe prawo patentowe ma m.in. znieść konieczność starania się o patent w każdym kraju UE z osobna oraz zmniejszyć koszty jego uzyskania.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wiceminister-srodowiska-jednolity-patent-europejski-szansa-dla-polskich-firm-2597150.html

Jaczewska: jednolity patent to szansa dla polskich firm 

Jednolity patent europejski jest szansą dla polskich innowacyjnych firm – uważa wiceminister środowiska Beata Jaczewska. Nowe prawo patentowe ma m.in. znieść konieczność starania się o patent w każdym kraju UE z osobna oraz zmniejszyć koszty jego uzyskania
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/jaczewska–jednolity-patent-to-szansa-dla-polskich-firm,28786,1

Jakie będą konsekwencje naruszenia prawa patentowego?
Polskie, niewielkie, nieinnowacyjne firmy będą miały czas na dostosowanie się do wejścia w życie jednolitego systemu patentowego.
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/647687,Jakie-beda-konsekwencje-naruszenia-prawa-patentowego

Jednolity patent europejski sposobem na ochronę zielonych technologii
Inteligentne lampy uliczne, przenośne brykieciarki czy sztuczne nerki dla środowiska – to przykłady polskich technologii środowiskowych, które z sukcesem podbijają rynki zagraniczne. Dla tych wynalazków, działających w ramach projektu GreenEvo Ministerstwa Środowiska, ich twórcy szukają skutecznego sposobu na ochronę. Rozwiązaniem będzie jednolity patent europejski. Liderzy już przygotowują się do sięgnięcia po nowe narzędzia, które pomogą im na międzynarodowych rynkach.
http://www.reo.pl/jednolity-patent-europejski-sposobem-na-ochrone-zielonych-technologii

Patent europejski-końcówka negocjacji 
Patent europejski-końcówka negocjacji Polskie, niewielkie, nieinnowacyjne firmy będą miały czas na dostosowanie się do wejścia w życie jednolitego systemu patentowego. Są przygotowywane odpowiednie rozwiązania na wypadek, gdyby okazało się, że nieświadomie naruszyły prawo w tym względzie – uspokaja wiceminister środowiska Beata Jaczewska zaznaczając, że okres przejściowy ma trwać 12 lat.
http://www.zbp.pl/site.php?s=MDAwMjQy&a=MTM1MjA1NDA=