Energia odnawialne w Polsce. - nadzieje i obawy

Jak polityka Unii Europejskiej i państw członkowskich wpływa na przedsiębiorczość w zakresie energetyki odnawialnej, w jaki sposób Wspólnota wspiera politykę energetyczną i jak zrealizować postawione do 2020 roku cele. – właśnie te tematy zdominowały sesję plenarną, otwierającą II Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej, który odbywa się w Warszawie w dniach 6-7 października.

Polska zwiększy do 15 procent zużycie energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku – zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. To cel, jaki Polska dostała do zrealizowania na przyjętym na szczycie UE w grudniu 2008 r. pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Stanisław Gawłowski,  sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zapewniał, że 15-procentowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku jest możliwe do osiągnięcia, choć – jak przyznawał – na razie Polska jest w ogonie Europy.

Według szacunków Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, w 2009 r. tylko 5,5% całkowitej produkcji energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Wymóg unijny to 7,5%. Dlaczego jesteśmy tak opóźnieni?

Jan Popczyk z Politechniki Warszawskiej uważa, że pieniądze, które powinny wspomóc zieloną energię są zawracane do wielkich elektrowni węglowych, w których realizuje się współspalanie biomasy z węglem. Jak podkreślił profesor – Ta technologia kreowana przez rządowe regulacje, niszczy środowisko.

Kolejna bariera w rozwoju OZE, jak zauważyli uczestnicy debaty to opór społeczeństwa. – Jeśli chcemy dostać przyzwolenie społeczne dla rozwoju OZE, postawmy na rozwój biogazowni. To szansa na rozwój obszarów wiejskich i zatrudnienie dla dużych grup ludzi – podkreślił Wojciech Olejniczak, poseł do Parlamentu Europejskiego.

– Wszystko, co nowe, budzi strach, tak było zawsze i tak jest teraz.– dodał Andrzej Radecki, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

Ekonomista prof. Witold Orłowski podkreślał, że na energii odnawialnej można też zarobić. – Energetyka odnawialna jak każda dziedzina gospodarki może tak samo kreować miejsca pracy i to lepsze niż te w tych tradycyjnych przemysłach, tradycyjnych dziedzinach energetyki i trzeba do tego doprowadzić.  –  powiedział w trakcie debaty.

II Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power – największe wydarzenie w branży energii odnawialnej odbywa się 6-7 października w Warszawie. Sesje drugiego dnia Kongresu podzielone są na poszczególne źródła energetyki odnawialnej. W kolejnych salach plenarnych omawiane będą: BIOGAZ, WIATR, BIOMASA, SŁOŃCE, WODA, POMPY CIEPŁA, GEOTERMIA. Kongres zakończy prezentacja zebranych postulatów i konkluzji przez Radę Programową, które zaprezentowane zostaną decydentom administracji rządowej.

Źródło: www.ekologia.pl