Elektrownia podwójnie opłacalna

Jak poinformował portal Ekologia.pl, lit, zawarty w wodzie zasilającej kalifornijską elektrownię geotermalną może zostać wykorzystany do produkcji baterii i akumulatorów.

Technika uzyskiwania związków litu z gorących wód geotermalnych została opracowana przez naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory. Wykorzystywane do wytwarzania pary poruszającej turbiny wody geotermalne w okolicach Salton Sea mają temperaturę 360 stopni Celsjusza. Dotychczas nie udawało się z nich uzyskiwać litu, ponieważ zawierają bardzo dużo osadzających się w instalacjach krzemianów. Energia geotermalna pomimo wysokich kosztów instalacji jest coraz powszechniej wykorzystywana. Być może dzięki odkryciu amerykańskich uczonych korzystanie z geotermii stanie się jeszcze bardziej opłacalne.

Wstępne wytrącanie i odfiltrowanie krzemianów umożliwia odzyskiwanie litu za pomocą wychwytującej ten lekki metal żywicy. Pozbawiona litu i ochłodzona woda wraca pod ziemię. Powstały chlorek litu reaguje z węglanem sodu i powstaje łatwy w transporcie węglan litu. W podobny sposób można by odzyskiwać z wody także cynk i mangan.

Do roku 2020 światowe zapotrzebowanie na lit ma wzrosnąć trzykrotnie – głównie ze względu na powszechniejsze użycie samochodów elektrycznych i instalacji magazynujących energię.

Źródło: http://wiadomosci.ekologia.pl/ciekawostki/Elektrownia-podwojnie-oplacalna,11556.html