Ecobiosed - kompleksowa technologia odczynnikowego oczyszczania wody

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla instytucji zarządzających zbiornikami wodnymi oraz zakładów przemysłowych wykorzystujących wody technologiczne, które mają problemy z biologicznymi i chemicznymi (w tym ropopochodnymi) zanieczyszczeniami, oferujemy kompleksową technologię odczynnikowego oczyszczania wody oraz przeciwdziałania skutkom eutrofizacji.

W przeciwieństwie do innych, niebezpiecznych metod chemicznych o wąskim zakresie działania oraz drogich i skomplikowanych logistycznie metod fizycznych, umożliwiamy bezpieczne, szybkie i proste usuwanie zanieczyszczeń oraz przywracanie równowagi ekologicznej.

Preparat Ecobiosed to prosta, łatwa w zastosowaniu, innowacyjna technologia oparta na związkach powierzchniowo-czynnych. Wyróżnia się bardzo wysoką koncentracją aktywnych jonów enzymatycznych syntetycznych oraz wysoką energią aktywacji w wodzie o temperaturze już nawet 20C.

Technologia jest skuteczna zarówno w zbiornikach zamkniętych, jak i otwartych, w środowisku o wysokim, jak i niskim pH. Może być stosowana samodzielnie bez użycia dodatkowych urządzeń lub uzupełniająco do mechanicznych metod oczyszczania wód.

Zastosowanie technologii Ecobiosed umożliwia przywrócenie oraz utrzymanie wysokiej czystości wód jezior i rzek, stref przybrzeżnych, lagun oraz ochronę ich ekosystemów, poprzez eliminację wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń przedostających się do nich wraz z wodami gruntowymi, ściekami komunalnymi i przemysłowymi.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Wysoka skuteczność – do 99,99% eliminacji z wód zanieczyszczeń biologicznych
  oraz do 96% zanieczyszczeń chemicznych.
 • Wysoka dezynfekcja wód i demineralizacja związków fosforu, azotu, potasu,
  wapnia, a także węglowodorów organicznych, w tym związków ropopochodnych
  w trwale związane osady denne.
 • Bezpieczeństwo stosowania preparatu dla zdrowia człowieka oraz środowiska
  naturalnego. Nie zawiera szkodliwych składników.
 • Szybkość działania – pierwszy efekt jest widoczny już po 6 godzinach od
  zastosowania preparatu.