Eco pur C - bezrtęciowa i bezftalanowa masa poliuretanowa do szyb zespolonych

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla producentów szyb zespolonych, którzy chcą podnieść bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz chronić środowisko naturalne, oferujemy masy uszczelniające eco pur B i eco pur C. W przeciwieństwie do innych występujących na rynku mas, eco pur C nie zawiera niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, szkodliwych ftalanów i toksycznej rtęci, a drogi i deficytowy składnik poly-BD zastąpiono alternatywnymi polimerami. Z kolei eco pur B, jako jedyna masa dostępna na rynku, nie zawiera również izocyjanianów.

eco pur C to dwukomponentowa poliuretanowa masa uszczelniająca do szyb zespolonych. Służy do zabezpieczania wnętrza szyb przed dostępem wilgoci, utrzymania jak najdłużej gazu obojętnego (argonu) oraz trwałego połączenia
szkła z elementami dystansowymi. W produkcji eco pura C zastosowano związki metaloorganiczne, które nie są toksyczne dla środowiska naturalnego i nie kumulują się w organizmach żywych. Dodatkowo produkt nie zawiera szkodliwych ftalanów. eco pur C posiada niezbędne atesty i certyfikaty m.in. IFT Rosenheim w Niemczech, IKATES w Czechach, CEKAL/CEBTP Solen we Francji, TNO w Holandii, czy GOST w Rosji.

Eco pur B jest w pełni ekologiczną masą uszczelniającą, redukującą zagrożenia przy produkcji i stosowaniu. Łączy zalety poliuretanów, tiokoli i silikonów. W jego produkcji zastosowano polimery hybrydowe, a proces produkcyjny jest zgodny z normą EN 1279-4.

Obie masy powstały w wyniku współpracy profesjonalnego zespołu chemików eco in z ośrodkami badawczymi m. in. Politechniką Radomską. Instytutem Szkła i Ceramiki, Instytutem Chemii Przemysłowej, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Instytutem Metali Nieżelaznych. Są one z powodzeniem wykorzystywane m.in. w państwach

Wspólnoty Państw Niepodległych, Unii Europejskiej, w Mołdawii, na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Rosji.

Korzyści z zastosowania technologii:

eco pur C:

 •  Zapewnienie ciągłości dostaw – uniezależnienie się od reglamentacji
  polimeru poly-BD.
 •  Ograniczenie kosztów utylizacji odpadów i gotowego produktu – redukcja
  niebezpiecznych składników.
 •  Ograniczenie kontaktu pracowników i użytkowników z substancjami
  niebezpiecznymi.

eco pur B:

 • Skład neutralny dla środowiska – brak oznakowania dla substancji niebezpiecznych
  w Unii Europejskiej.
 • Neutralny odpad – brak dodatkowych opłat za składowanie substancji
  niebezpiecznych.
 •  Wysoka tolerancja mieszania składników A:B.