Dustergent Celluguard – kontrola pylenia

Blog page

Charakterystyka technologii:

Technologia celluguard® jest skierowana do elektrowni węglowych, elektrociepłowni, kopalni oraz fabryk, które borykają się z problemem wtórnego pylenia substancji lotnych na składowiskach. Jest to metoda natryskowego pokrycia powierzchni pylących elastyczną, zbrojoną, płynną powłoką. W porównaniu do tradycyjnych metod, dysponujemy rozwiązaniem dużo tańszym, trwalszym i w pełni ekologicznym.

Technologia celluguard® stanowi innowacyjne rozwiązanie problemu uciążliwego pylenia składowisk piasku, popiołu, żużlu, czy szlamów. Jest ona tańsza od dotychczas stosowanych na rynku technologii w momencie zakupu, jak i eksploatacji, gdyż aplikację preparatu wykonuje się tylko raz w ciągu roku. Gwarantuje to jednocześnie zabezpieczenie przed wtórnym pyleniem. Wdrożenie, jak i integracja technologii z dotychczasowym sprzętem jest niezwykle prosta. Dodatkowo trwałość zabezpieczenia jest znacznie dłuższa w stosunku do tradycyjnych metod np. pokryć wodą i dużo lepsza w stosunku do mas bitumicznych, ze względu na budowę powłoki naturalnych włókien celulozowych tworzących zbrojenie. Dzięki temu pokrycie jest trwałe, elastyczne, a także pracuje czynnie w przypadku zmian pogodowych. Co ważne, można je stosować również na pochyłych powierzchniach tj. skarpy i nasypy.

Technologia celluguard® uzyskała aprobatę czołowych przedsiębiorstw w Polsce. Dostarczyliśmy nasze rozwiązania m.in. na składowisko odpadów poflotacyjnych KGHM Polska Miedź S.A., składowisko żużli i popiołów w ENEA. Wytwarzanie S.A. Elektrownia Kozienice, składowisko odpadów poprodukcyjnych w Fabryce Opon Michelin w Olsztynie, hałdy kopalniane TAURON Wydobycie oraz dla kopalni i surowców skalnych LAFARGE.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Ogromna oszczędność wody.
  • Najwyższa skuteczność zabezpieczenia, dzięki zbrojeniu włóknami celulozowymi.
  • Prosta i jednorazowa aplikacja.
  • Trzy stopnie trwałości zabezpieczenia.
  • Łatwe wdrożenie i integracja.
  • Ochrona i kontrola erozji wodnej i wietrznej gleb.
  • Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona przed chorobami.
  • Ograniczenie brzydkich zapachów na składowiskach.
  • Technologia przyjazna środowisku, ulegająca biodegradacji.