Delegacja GreenEvo na targach w Zagrzebiu

W dniach 2-4 października laureaci GreenEvo uczestniczyli w misji handlowej do Zagrzebia. Jej głównym elementem były targi Ekotehno, odbywające się na terenie Targów w Zagrzebiu równolegle do dwóch innych imprez targowo-wystawienniczych: Interproteksu i Targów Energetycznych – Konferencji Energetycznej, poświęconej energetyce konwencjonalnej, efektywności energetycznej i energetyce opartej na źródłach odnawialnych. Główną tematyką Ekotehno była natomiast ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa.

Przedsiębiorcy rozpoczęli misję od spotkania z Kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu, ministrem Markiem Łyżwą, który przybliżył delegacji realia chorwackiego rynku. Kolejnego dnia, 3 października, 18 firm zaprezentowało swoje nowatorskie, zielone rozwiązania i technologie. Spotkaniu towarzyszyły bezpośrednie rozmowy biznesowe. Całość spotkania cieszyła się sporym zainteresowaniem chorwackich firm.

Obecni byli również przedstawiciele administracji publicznej Chorwacji oraz władz samorządowych Zagrzebia. Po udanym spotkaniu, polska delegacja przeszła na stanowisko wystawiennicze, gdzie przez resztę dnia, a także następnego ranka przed odlotem, przedsiębiorcy odpowiadali na pytania zwiedzających.