Decyzja Kapituły ws. udzielanego wsparcia w roku 2013 dla firm z I,II i III edycji GreenEvo

W dniu 11.03.2013 r. odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”, która oprócz wyboru nowych uczestników IV edycji projektu dokonała również oceny rocznej laureatów I, II oraz III edycji. Firmy poddane zostały wnikliwej ocenie na podstawie nadesłanego „Formularza oceny rocznej laureata projektu”.
W odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa została przewidziana możliwość przyjęcia jednej z trzech poniżej wymienionych rekomendacji:
1. Zaniechanie wsparcia Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii
i pozbawienie go możliwości dalszego wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu.
2. Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu bez udzielania mu wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Konkursu.
3. Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu oraz udzielania mu wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Konkursu.

Warunkiem poddania ocenie było nadesłanie w wyznaczonym terminie formularza oceny rocznej, niedopełnienie tego obowiązku skutkuje pozbawieniem laureata możliwości korzystania ze wsparcia finansowego w roku 2013. W związku z tym trzy, poniżej wymienione firmy zostały pozbawione wsparcia finansowego na ten rok:
1. Sunex S.A. ( I edycji)
2. ATON – HT ( II edycja)
3. Polimat Eko Sp. z o.o. (II edycja)

Poniżej znajdą Państwo tabelę z wynikami głosowania Kapituły:

REKOMENDACJA
Zaniechanie wsparcia Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii
i pozbawienie go możliwości dalszego wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu
BRAK
Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu bez udzielania mu wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Konkursu
BIOGRADEX
ECOTECH POLSKA
ENERGOINSTAL
NEON
PETROSTER
MARBET-WIL
SUNEX
ATON HT
POLIMAT EKO
Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu oraz udzielania mu wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Konkursu

 

ASKET
PP-EKO
PROMAR
WATT
WOFIL
APANET
APS ENERGIA
CHEMADEX
CTE CARBOTECH ENGINEERING
DAGAS
FU-WI
URSUS
PROCOM SYSTEM
REDOR
WSK KRAKÓW
ECO IN
EKOTECH INŻYNIERIA POPIOŁÓW
HEWALEX
HYDROERGIA
IZODOM 2000 POLSKA
JAKUSZ
LARS
MAKROTERM
QENERGY
TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE ZBIGNIEW TOKARZ
EKOTOP
MULTICHEM-EKO
NMG
PROTE
ZI PROMIS
LEDIKO