CHEMADEX ® - technologia oczyszczania ścieków wysokoobciążonych

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla zakładów przemysłu rolno-spożywczego, farmaceutycznego, papierniczego i produkcji biopaliw, potrzebujących skutecznego sposobu na oczyszczanie ścieków wysokoobciążonych, oferujemy technologię opartą na procesach fermentacji metanowej CHEMADEX. W przeciwieństwie do konkurencji, nasza metoda nie wymaga wprowadzania wstępnej separacji zawiesin i tłuszczy w ściekach i umożliwia powstanie w procesie biogazu, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Stosowana technologia służy do oczyszczania ścieków wysokoobciążonych (ChZT w zakresie od 3000 do 150000 mg O2/l) z przemysłu rolno – spożywczego (cukrowniczego, cukierniczego, mleczarskiego, owocowo – warzywnego, tłuszczowego, rybnego, gorzelniczego, browarniczego) oraz z przemysłu farmaceutycznego, papierniczego i produkcji biopaliw. Technologia oczyszczania ścieków oparta jest na procesach fermentacji metanowej, zachodzących w warunkach beztlenowych, które można przedstawić jako ciąg wielofazowych procesów biochemicznych prowadzących do stopniowego przekształcania złożonych związków organicznych zawartych w ściekach do metanu, dwutlenku węgla i wody. Powstający w procesie oczyszczania biogaz o wysokiej zawartości metanu (70 – 75%), można wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ścieki podczyszczone w procesie fermentacji metanowej, mogą być odprowadzane do kanalizacji miejskiej lub dalej oczyszczane w procesie tlenowym, z wykorzystaniem metody osadu czynnego.

Technologia CHEMADEX została wykorzystana przy realizacji oczyszczalni ścieków dla Südzucker Polska S.A. w Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Strzyżów”. Zastosowane rozwiązanie umożliwiło redukcję ładunku zanieczyszczeń z poziomu 13.500 kg ChZT/d do 720 kg ChZT/d, przy obciążeniu fermentora ładunkiem ChZT wynoszącym 15 kg O2/m3/d i pozwoliło uzyskać 5 000 Nm3/d biogazu. Dla koncernu „Pfeifer & Langen Polska” S.A., CHEMADEX zaprojektował dwie kolejne oczyszczalnie ścieków, w tym w „Cukrowni Środa” o przepustowości 1850 m3/d i dla „Cukrowni Gostyń” o przepustowości 2 585 m3/d. W tej ostatniej lokalizacji CHEMADEX wybudował dużą komorę fermentacyjną o pojemności czynnej 3 400 m3.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Brak potrzeby separacji wstępnej zawiesin i tłuszczy zawartych
  w ściekach surowych, w osadnikach wstępnych i odtłuszczaczach.
 • Brak potrzeby budowy dodatkowych instalacji do utylizacji wydzielony
  osadów i tłuszczy ze ścieków surowych.
 • Możliwość zamiany zawiesin, tłuszczy i toksycznych związków organicznych,
  będących dziś uciążliwym odpadem, w wartościowy biogaz.
 • Obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni.
 • Odporność i duża tolerancja technologii na wysokie ładunki zanieczyszczeń.