Bioreaktor hydrofitowy z biopreparatem

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla gmin oraz mieszkańców budynków jedno- i wielorodzinnych, którzy szukają szybkiego i łatwego w budowie systemu
oczyszczania ścieków, oferujemy bioreaktor hydrofitowy z biopreparatem. W stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, nasza technologia jest w pełni ekologiczna, tańsza w eksploatacji, a jej obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy, dzięki eliminacji z niej urządzeń automatycznych.

Technologia bioreaktora hydrofitowego jest ekoinnowacyjnym rozwiązaniem, które zapewnia wysoką skuteczność usuwania ze ścieków związków organicznych i biogennych. Opracowana budowa gwarantuje eliminację wpływu niekorzystnych warunków pogodowych (tj. ujemnych temperatur) na odpływ oczyszczonych ścieków do środowiska. Zaprojektowany układ warstw mineralno-organicznych oddziałuje na wysoką zdolność do przewodzenia wody w gruntach. Ponadto rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają stosowanie bioreaktora w warunkach wysokich stanów wód podziemnych. Co więcej, zastosowana technologia przeciwdziała powstawaniu stref beztlenowych w dolnych warstwach bioreaktora, co powstrzymuje rozwój bakterii beztlenowych, a w konsekwencji zabezpiecza warstwy mineralne przed ich nadmiernym blokowaniem przez cząstki stałe. Dodatkowo układ technologiczny bioreaktora hydrofitowego wspomagany jest biopreparatem zawierającym kwasy humusowe, które wpływają na zdolności buforowe złoża hydrofitowego, regulując i stabilizując jego odczyn oraz zwiększając aktywność biologiczną. Wpływa to na mineralizację związków organicznych zawartych w ściekach.

Synergia technologii bioreaktora oraz biopreparatu wpływa na wysoką skuteczność oczyszczania ścieków. Opracowany układ technologiczny wykorzystujący naturalnie występujące w środowisku procesy biologiczne sprawia, że jego budowa jest szybka a eksploatacja nieskomplikowana. Dzięki tym zaletom technologia cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz władz gminnych w Polsce.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Technologia bazująca na 3 wynalazkach, wykorzystująca wyniki własnych
  badań.
 • Wysoka skuteczność – eliminacja ponad 90% zanieczyszczeń organicznych.
 • Odporność i duża tolerancja na zmiany ładunków zanieczyszczeń.
 • Budowa bioreaktora nie jest czasochłonna – trwa jeden dzień.
 • Niskie nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji.
 • Zastosowany biopreparat jest ekologiczny.
 • Dawkowanie biopreparatu wpływa na wzrost efektywności usuwania
  związków azotu i fosforu ze ścieków oraz biodegradację substancji
  organicznych.