Biologiczno-mechaniczne oczyszczanie ścieków w kontenerowej oczyszczalni typu EKO - WGB

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla gmin, związków międzygminnych, osiedli mieszkaniowych, domów pomocy społecznej, szkół, hoteli i wszystkich tych, którzy potrzebują skutecznego, łatwego w obsłudze i taniego w eksploatacji systemu oczyszczania ścieków, oferujemy kontenerową, przepływową, biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków typu EKO-WGB. W przeciwieństwie do innych oczyszczalni dostępnych na rynku, proponujemy dostarczenie unikalnego, chronionego patentem, energooszczędnego i wysokosprawnego rozwiązania, które może być w krótkim czasie zamontowane w każdych warunkach gruntowych i dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora.

Biologiczno-mechaniczne oczyszczanie ścieków odbywa się w zbiorniku oczyszczalni typu EKO-WGB, w którym wydzielone są komory: osadnik wstępny ze zbiornikiem osadu, komora denitryfikacji, komora tlenowa i osadnik wtórny. Rozwiązania konstrukcyjne, jak i technologiczne objęte są ochroną patentową. Wszystkie elementy oczyszczalni umieszczone są wewnątrz zbiornika, a oczyszczalnia pracuje w sposób całkowicie zautomatyzowany i nie wymaga stałej obsługi. Zaprojektowany i dobrany indywidualnie, do potrzeb każdego inwestora, proces technologiczny, w oparciu o niskoobciążony osad czynny, jest nowoczesny i zapewnia wysoką redukcję zanieczyszczeń. Oczyszczalnia całkowicie eliminuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów i nie powoduje uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Urządzenie wykonane jest z trwałych materiałów, zapewniających wiele lat bezawaryjnej i stabilnej eksploatacji przy niskich kosztach.

Technologia EKO-WGB może być stosowana do oczyszczania ścieków komunalnych i znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka redukcja związków zanieczyszczeń. Oczyszczalnie pracują nie tylko przy osiedlach mieszkaniowych, czy dla potrzeb całych miejscowości, ale z powodzeniem wykorzystywane są do oczyszczania ścieków ze szkół, szpitali, domów pomocy społecznej (Juchnowiec Kościelny), na przejściach granicznych (Hrebenne i Budomierz), przy jednostkach wojskowych (Westerplatte, Celestynów) i wszędzie tam gdzie wymagane jest zastosowanie wysokosprawnej i niezawodnej technologii. Rozwiązania techniczne i technologiczne z oczyszczalni EKO-WGB stosowane są również przy oczyszczalniach ścieków o większej przepustowości nawet do kilku tysięcy m3/d.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń – dobrany stopień oczyszczania zależny
  od parametrów ścieków surowych i wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
  oczyszczonych.
 • Możliwość dostosowania przepustowości oczyszczalni do potrzeb klienta.
 • Niski koszt eksploatacji.
 • Automatyzacja i monitoring procesów – obniżenie kosztów eksploatacji,
  możliwość monitoringu i zdalnego sterowania oczyszczalnią z każdego
  miejsca za pomocą internetu.