Biogaz jako odnawialne źródło energii.

Perspektywy produkcji energii z biogazu w Polsce.

Obecna sytuacja stawia nowe wyzwania w zakresie ograniczenia kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Nośniki energii drożeją w zatrważającym tempie, a w najbliższym czasie spodziewane są kolejne podwyżki. Przed inwestorami staje ważny problem rezygnacji z tradycyjnych źródeł np. na rzecz energii odnawialnej z biogazu, która jest coraz bardziej popularna wśród Polskich inwestorów i przedsiębiorstw. Jakie są perspektywy produkcji energii z biogazu rolniczego w Polsce? Czy rozwój rolnictwa energetycznego może mieć wpływ na popularyzację odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Biogazownie to korzyści!

Najważniejszymi korzyściami, które płyną z rozwoju biogazowni, jest strukturalna przebudowa energetyki w oparciu o zrównoważony rozwój rolnictwa energetycznego, napływ prywatnego kapitału na obszary wiejskie oraz stabilizacja dostaw energii. Ponadto w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego korzyścią jest utylizacja odpadów w produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Oczywiście bardzo istotna jest też redukcja emisji CO2 w produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Rozwój biogazowni, nie tylko rolniczych, wpisuje się w realizację zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Przyspieszenie rozwoju tego sektora w Polsce wymaga jednak wprowadzenia wielu usprawnień regulacyjnych, szczególnie w zakresie planowania przestrzennego i systemów wsparcia.

Źródło: www.ekologia.pl