Bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków ARGO

Blog page

Charakterystyka technologii:

Małe oczyszczalnie ścieków ARGO służą oczyszczaniu ścieków z gospodarstw domowych jedno- i wielo-rodzinnych, gospodarstw rolnych, domów letniskowych i wczasowych, budynków użyteczności publicznej, które nie są lub nie mogą być podłączone do kanalizacji zbiorczej. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań oczyszczalnia ARGO pracuje w każdych warunkach terenowych i klimatycznych, bez użycia energii elektrycznej, ma zerowy wydatek CO2 do atmosfery i posiada wysoką skuteczność oczyszczania ścieków.

Bezprądowa oczyszczalnia ARGO demonstruje doświadczenie najlepszego ekologa na świecie – natury. W zwykłych oczyszczalniach ścieków powietrze tłoczone jest przez dmuchawy i systemy pneumatyczne. W technologii ARGO dzięki naturalnemu systemowi napowietrzania i rozrostu flory bakteryjnej, możliwe stało się połączenie wysokiej skuteczności oczyszczania osadu czynnego i naturalnych procesów oczyszczania na złożu biologicznym. Dodatkowo w oczyszczalni ARGO powstająca flora bakteryjna jest dużo bardziej zróżnicowana, co przekłada się na większą efektywność działania.

Technologia ARGO jest bezobsługowa i wyróżnia się zerowym zużyciem energii elektrycznej. Co więcej, posiada wysoką skuteczność oczyszczania w długim okresie czasu (nawet do 95%). Rozwiązanie można zaadoptować do zbiorników produkowanych lokalnie. Można je też skalować po wielu latach od wybudowania oczyszczalni, dobudowując kolejne potrzebne elementy. Oczyszczalnia ARGO nie posiada jakichkolwiek elementów elektrycznych oraz mechanicznych, dzięki czemu okres serwisowy został wydłużony do 3 lat.

Oczyszczalnia ARGO jest instalowana wszędzie tam, gdzie kosztowna była by budowa zbiorowej sieci kanalizacyjnej i gdzie użytkownik oczekuje rozwiązania bezobsługowego, o wysokiej skuteczności oczyszczania. Oczyszczalnia może działać w każdych warunkach gruntowych, nawet na terenach gdzie nie ma dostępu do prądu. Obecnie oczyszczalnie ARGO pracują m.in. w Libanie, Wielkiej Brytanii, Zanzibarze, Mongolii, a także w miejscach gdzie panują skrajne warunki np. temperatura dochodzi do +50oC, czy na wysokości 2 tys. m n.p.m.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Technologia pracy bez użycia prądu i części mechanicznych (energochłonność procesu równa 0,00 kWh/d).
  • Całkowicie bezobsługowa i cicha oczyszczalnia biologiczna.
  • Krótki czas rozruchu (do 24 godzin).
  • Wysoka odporność na nierównomierności dopływu ścieku.
  • Wysoka skuteczność oczyszczania w długim okresie czasu (95%).
  • Bardzo mała produkcja osadów, wybieranie osadu z oczyszczalni raz na trzy lata.
  • Bezpieczeństwo stosowania, technologia certyfikowana w Unii Europejskiej (CE).
  • Bezzapachowe ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane do rzek, czy jezior, lub być ponownie wykorzystane do nawadniania obszarów rolniczych, czy ogrodów.