Bezodpadowy i bezemisyjny recykling zużytych opon

 Wielki problem dla środowiska naturalnego stanowią odpady, a w szczególności zużyte opony oraz tworzywa sztuczne. Australijczyk John Dobozy spędził niespełna trzydzieści lat nad badaniami i tworzeniem technologii, która umożliwiłaby otrzymanie wszystkich komponentów, z których została wyprodukowana opona. Lata uporczywej pracy przyniosły upragniony rezultat.

Technologia XXI-go wieku
Wielki problem dla środowiska naturalnego stanowią odpady, a w szczególności zużyte opony oraz tworzywa sztuczne.

Australijczyk John Dobozy spędził niespełna trzydzieści lat nad badaniami i tworzeniem technologii, która umożliwiłaby otrzymanie wszystkich komponetów, z których została wyprodukowana opona. Lata uporczywej pracy przyniosły upragniony rezultat. Proces technologiczny zwany Molectra Technologies jest procesem ekologicznie czystym i hermetycznie zamkniętym. Nie ma emisji gazów i zanieczyszczeń gleby. Hałas i zapach są minimalne i tylko w bezpośredniej bliskości maszyn.

Następuje oddzielenie wszystkich komponentów łącznie z dopełniaczami i składnikami chemicznymi. Otrzymany w procesie granulat jest gumą dewulkanizowaną, o właściwościach kauczuku. Zakład recyklingowy posiada linię nie tylko do separacji komponentów, ale także linie do produkcji różnorodnych wyrobów z gumy oraz do produkcji carbonu aktywnego i oleji. Technologia jest sama w sobie spełnieniem dwóch najistotniejszych wymogów właściwej gospodarki odpadami, jakimi są:

1. Zapobieganie powstania odpadów.

2. Przeróbka w celu ponownego wykorzystania.

Żadna z dotychczasowych metod recyklingu zużytych opon tych wymogów nie spełnia. Dominującą w Polsce metodą recyklingu jest niestety spalanie zużytych opon w cementowniach, gdzie trafia 60% opon. Jest wielkim nieporozumieniem nazywanie tego procederu odzyskiem zużytych opon lub recyklingiem energetycznym.
Prawdziwy recykling to ponowne i wielokrotne wykorzystanie materiału. Dzięki temu nie zwiększa się bilans wprowadzonej na rynek gumy, a zużyte produkty gumowe są zawsze przetwarzane. Tylko ta technologia spełnia ten wymóg. Nie bez znaczenia dla środowiska naturalnego jest jest fakt, że w porównaniu z dotychczasowymi technologiami charakteryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej.
Także aspekt ekonomiczny jest bardzo satysfakcjonujący. Firma Ecoinverse Sp.zo.o. z siedzibą w Brześciu Kujawskim jest w posiadaniu licencji Molectra Technologies , z prawem wyłączności użytkowania na terytorium Polski.
Jest to tzw. „Masters Licence”. Zapraszamy do współpracy dostawców zużytych opon, inwestorów
oraz podmioty zainteresowane odbiorem produktów. Uruchomienie pierwszego zakładu recyklingowego w Polsce nastąpi na przełomie roku 2010/2011.

Edward Kawka – Prezes Zarządu Ecoinverse Sp.zo.o.
tel. + 48 698 715 991
e-mail: 

Krzysztof Lisiecki – Project Manager 
tel. + 48 601 871 154
e-mail: 

www.ecoinverse.com

www.euro.ekorekomendowani.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:
Media Manager
Julian Z. Pankiewicz – Dyrektor ECRiP
tel; +48 693 622 652

Źródło: ecoportal.pl