AnoxyBed - wysokoobciążony reaktor beztlenowy

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla producentów bioetanolu, wina oraz działających w sektorze mleczarskim, a także sokowym, którzy potrzebują stabilnego i ekonomicznego rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków, oferujemy technologię AnoxyBed – wysokoobciążony, wieżowy reaktor beztlenowy. W przeciwieństwie do klasycznych technologii biogazowych, AnoxyBed zapewnia stałe i stabilne źródło biogazu, równomierne rezultaty oczyszczania i niskie nakłady inwestycyjne.

Technologia AnoxyBed to bardzo wydajny wieżowy reaktor beztlenowy. Rozwiązanie wykorzystuje złoże pływające z biomasą, jako główny element pozwalający na rozwój bakterii metanowych. Reaktor umożliwia redukcję zanieczyszczeń z ich jednoczesną konwersją na biogaz, który zapewnia stałe i bezpieczne źródło energii. Co więcej, oczyszczony ściek wymaga zaledwie niewielkiego doczyszczenia przed zrzutem do kanalizacji lub rzeki. AnoxyBed może efektywnie działać przy większych wartościach zawiesiny na dopływie i niższej temperaturze niż klasyczne reaktory beztlenowe (26-370C). Nie występuje też problem niespodziewanej ucieczki biomasy z reaktora. Zaletą pracy technologii jest możliwość pracy ciągłej lub cyklicznej, zależnie od aktualnego dopływu ścieków. Technologia pozwala na efektywną pracę układu od stężeń rzędu 2000mg/l ChZT (chemicznego zapotrzebowania na tlen) do bardzo wysokich stężeń na poziomie nawet 20.000mg/l ChZT. Oprócz tego technologia jest atrakcyjna ekonomicznie na etapie inwestycji, a zwrot z niej jest możliwy już po dwóch latach eksploatacji.

Technologia została po raz pierwszy wdrożona w Polsce, w dużym zakładzie produkującym koncentrat soku jabłkowego. Ilość oczyszczanych ścieków wynosi tam do 1000 m3/d przy średniej wartości ChZT do 10 000 mg O2/l. Po reaktorze AnoxyBed ścieki doczyszczane są w reaktorze MBBR. W ten sposób zostają pozbawione wszystkich zanieczyszczeń i mogą zostać zrzucone
bezpośrednio do cieku wodnego. Oczyszczalnia zajmuje niewielką powierzchnię – ok. 500 m2 zabudowy, umożliwiając dalsze inwestycje zakładowi produkcyjnemu. Dzięki specjalnej konstrukcji nie ma ona wpływu na środowisko – nie wydziela odorów, nie zanieczyszcza także hałasem.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Skuteczna redukcja ChZT do 92%, w tym BZT do 95%.
 • Wydajność technologii – jednostkowa produkcja metanu na poziomie
  0,45m3 biogazu z 1kg ChZT.
 • Efektywność działania – przy niewielkiej powierzchni oczyszczalni
  np. 350m2 i wprowadzonym ładunku zanieczyszczeń 7000 kg/dobę ChZT.
 • Niższy poziom inwestycji niż przy tradycyjnych rozwiązaniach biogazowych
  – instalacja zajmuje mniej miejsca.
 • Układ technologii zabezpiecza nośnik biomasy przed wydostaniem się
  z reaktora.
 • Technologia może wykorzystywać istniejącą infrastrukturę – zbiorniki,
  rury – przez co obniża koszt jej wprowadzenia i skraca czas inwestycji.