Ambasador Kazachstanu z wizytą w Ministerstwie Środowiska

Yerik Utembayev, ambasador Kazachstanu w Polsce, gościł 21 października w Ministerstwie Środowiska. Ambasadora przywitał Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Rozmowy dotyczyły współpracy w ramach projektu GreenEvo.

Kazachstan jest ósmym pod względem wielkości państwem na świecie. Struktura gospodarki opiera się na bogatych zasobach naturalnych. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i intensyfikacją rolnictwa, wzrasta też zanieczyszczenie środowiska.

Kazachski rynek jest dla nas interesujący ze względu na potencjał wdrażania rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Kazachstan zaczyna inwestować w zielone technologie. Dla branży środowiskowej to nowy, nieco egzotyczny i bardzo obiecujący rynek, na którym polskie firmy mogą zająć kluczowe obszary – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynatorka projektu GreenEvo.

Do tej pory w ramach projektu GreenEvo zostały zorganizowane dwie misje gospodarcze do Kazachstanu. W ich wyniku jeden z laureatów GreenEvo – firma ASKET podpisała umowę na sprzedaż swojej technologii. Pierwsza linia brykietowania Biomasser Maxi-Multi została uruchomiona w październiku 2012 roku.