Aktywizująca platforma dla uczestników rynków energii

Blog page

Charakterystyka technologii:

Firmom energetycznym (producentom i dystrybutorom energii elektrycznej, ciepła i gazu), które dysponują rzeczywistymi danymi dotyczącymi zużycia mediów energetycznych, oferujemy aktywizującą platformę dla uczestników rynku energii. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, nasze narzędzie pozwala na bilansowanie sieci energetycznej w czasie rzeczywistym oraz umożliwia interakcję z odbiorcami energii, co pozwala na kształtowanie ich zachowań.

Aktywizująca platforma dla uczestników rynku energii firmy Energy Data Lab Sp. z o.o. to intuicyjne narzędzie oparte na dostępie do danych o zużyciu mediów przez pojedynczych lub całe grupy odbiorców. Technologia ułatwia zbieranie, przetwarzanie i analizowanie ogromnych zbiorów danych oraz pozwala na atrakcyjną prezentację wyników oraz tworzenie raportów energetycznych. Platforma jest narzędziem interaktywnym, które umożliwia poznanie zachowań konsumentów, budowanie ich świadomości energetycznej, a także pozwala na dynamiczne kształtowanie popytu na media. Rozwiązanie powstało w oparciu o prace prowadzone na danych płynących z systemu AMI (Advanced Metering Infrastructure).

Technologia integruje w sobie tradycyjne systemy obsługi klienta oraz systemy monitorujące zużycie mediów. Narzędzie pozwala nie tylko na uzyskanie oszczędności w budżecie, ale też na ochronę środowiska naturalnego, dzięki optymalizacji zużycia mediów. Jest to unikatowe rozwiązanie na skalę krajową i europejską.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Zarządzanie ogromnymi zbiorami danych, w celu optymalizacji zużycia mediów przez konsumentów.
  • Podnoszenie świadomości energetycznej i kształtowanie przyszłych zachowań odbiorców.
  • Poprawa efektywności zarządzania siecią, bilansowania dostaw mediów energetycznych i zwiększenie lojalności klientów w oparciu o charakterystykę zużycia energii przez odbiorców.