GreenEvo wśród Najlepszych Praktyk wyłonionych przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Jakością

Blog page

1 czerwca 2014 Europejskie Towarzystwo Badań nad Jakością (European Society for Quality Research, ESQR) przyzna nagrody dla najlepszych, najskuteczniejszych organizacji, przedsiębiorstw i urzędów ze wszystkich zamieszkałych kontynentów. Głównym obszarem działalności ESQR jest zarzadzanie jakością – promowanie kultury jakości i pośrednictwo w globalnej wymianie doświadczeń. Co roku, ESQR przyznaje nagrody organizacjom z całego świata. Procedura wyboru jest w zupełnej gestii ESQR. Towarzystwo samo bada poszczególne państwa i prowadzone w nich inicjatywy.

Nagroda ESQR to kolejny (po Certyfikacie Najlepszych Praktyk Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej i uznaniu ze strony OECD) dowód na wyjątkowość GreenEvo – projektu Ministerstwa Środowiska, który służy wspieraniu przede wszystkim małych i średnich producentów zielonych technologii w Polsce. Szczególność mechanizmu GreenEvo, budowanie naszej marki na globalnym forum i wreszcie niesamowity rozwój naszych laureatów (wzrost wartości obrotów o ponad 305% i wartości eksportu o ponad 50%) – to nasza recepta na sukces. Coraz szersze międzynarodowe uznanie utwierdza nas w przekonaniu, że administracja polska odpowiada na potrzeby rynku zielonych technologii i skutecznie je wspiera. To jednocześnie ogromna zachęta, by wciąż budować wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, wspierającego walkę ze zmianami klimatu najlepszymi dostępnymi technologiami.

Więcej informacji o ESQR: http://www.esqr.org/en/