Misja do UNIDO

Blog page

Kluczem do uwolnienia pełnego potencjału UNIDO są innowacyjne, rządowe programy wsparcia – powiedziała p. Olga Memedovic, Szef Programu dla Europy i obszaru postsowieckiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). Jej wystąpienie otworzyło 29 kwietnia specjalną konferencję, której celem było zidentyfikowanie obszarów potencjalnej współpracy między Ministerstwem Środowiska a UNIDO.

Szereg trwających cały dzień wystąpień w siedzibie Organizacji w Wiedniu rozpoczęła p. Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Koordynator projektu GreenEvo. Nie tylko przedstawiła założenia projektu i jego osiągnięcia, ale również podzieliła się doświadczeniem Ministerstwa w zakresie wspierania producentów polskich, zielonych technologii – zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, spośród których wszystkie mieszczą się w technologicznej światowej czołówce w obszarach: odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i ochrony bioróżnorodności.

Kolejno, wysocy rangą przedstawiciele Organizacji przedstawiali procedury i obszary, w jakich UNIDO realizuje swoją misję, w tym czystej produkcji i gospodarki zasobowej, agrobiznesu, odnawialnych źródeł energii czy oszczędności energii. Wystąpienia przeplatane były dyskusją, jak GreenEvo i UNIDO mogą współdziałać, by zmaksymalizować wykorzystanie swoich potencjałów