29 zielonych technologii GreenEvo wkracza na ścieżkę szybkiego rozwoju

29 polskich firm oferujących innowacyjne technologie prośrodowiskowe otrzymało unikalną szansę podboju rynków zagranicznych – ofertę doradczo-szkoleniową platformy GreenEvo, która umożliwi wejście polskich zielonych technologii na arenę międzynarodową. Na spotkaniu inaugurującym drugi etap projektu GreenEvo, które odbyło się dziś w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele firm otrzymali certyfikaty potwierdzające zakwalifikowanie ich technologii do programu.

Akcelerator Zielonych Technologii, projekt Ministerstwa Środowiska na rzecz promocji polskich technologii prośrodowiskowych i wsparcia przedsiębiorstw oferujących rozwiązania technologiczne sprzyjające ochronie środowiska,  nabrał  rozmachu. Projekt wkroczył w fazę strategiczną – szytego na miarę doradztwa, szkoleń i indywidualnego coachingu, które ma wyposażyć firmy w niezbędne know-how i umiejętności i zaprogramować je na odniesienie sukcesu na globalnych zielonych rynkach.

Wierzę, że technologie zakwalifikowane do projektu GreenEvo mają szansę na sukces międzynarodowy. Globalny rynek rozwiązań i technologii proekologicznych rozwija się bardzo dynamiczne i dlatego też zależy nam by w tym segmencie pojawił się również polski akcent. Promocja polskich zielonych technologii jest jednym z priorytetów Ministerstwa Środowiska – powiedział na spotkaniu Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski .

W drugim etapie konkursu firmy dysponujące wybranymi technologiami otrzymają pomoc umożliwiającą dalszy, przyspieszony rozwój unikalnych prośrodowiskowych rozwiązań. Będzie to wsparcie doradcze w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz strategii działań marketingowych. Głównym celem jest wybór odpowiednich narzędzi indywidualnie dla każdego uczestnika programu.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu, Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. Przy realizacji projektu GreenEvo ministerstwo współpracuje z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Siedem obszarów, w których zakwalifikowane do projektu GreenEvo technologie mogą liczyć na wsparcie, obejmuje:

1: Dostępne instrumenty wsparcia
Akcelerator ma ułatwić znalezienie odpowiednich źródeł dofinansowania działań, podejmowanych przez uczestników projektu. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc przy interpretacji przepisów, zasad i regulacji.

2: Marka GreenEvo
Celem projektu jest zbudowanie marki GreenEvo jako swoistej gwarancji jakości zielonych technologii „made in Poland”. Laureaci konkursu będą mogli korzystać z marki GreenEvo i związanych z nią wartości, co pozwoli uwiarygodnić ich rozwiązania na rynkach międzynarodowych. Materiały marketingowe Akceleratora będą formą promocji firm-laureatów.

3:  Wsparcie marketingowe
Uczestnicy akceleratora uzyskają pomoc przy tworzeniu materiałów promocyjnych dla swoich technologii. Ponadto będą mogli wziąć udział w szkoleniach, dotyczących efektywnej prezentacji oferty pod kątem sprzedażowym. Uczestniczące w GreenEvo firmy będą też mogły liczyć na wsparcie przy identyfikacji przewag konkurencyjnych zgłoszonych do projektu technologii i opisaniu ich w materiałach promocyjnych dla klientów zagranicznych.

4: Zagraniczne misje handlowe
Podstawowym celem Akceleratora jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników i eksportu polskich technologii. Akcelerator pomoże w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla technologii. Firmy uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z zagranicznych misji handlowych oraz organizacyjnego wsparcia udziału w licznych targach międzynarodowych. Będą też mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

5: Wiedza o rynkach zagranicznych
Wejście firmy technologicznej na rynek zagraniczny wymaga znajomości specyficznych regulacji prawnych, norm i standardów technicznych, a często również dostosowania do nich oferowanych technologii i przejścia procesów certyfikacji. Wyzwaniem okazuje się znalezienie partnerów i sprawdzenie, czy wybrane firmy zasługują na zaufanie. Eksperci i partnerzy Akceleratora pomogą firmom zgromadzić niezbędne informacje, dotyczące wybranych rynków zagranicznych i prowadzenia na nich działalności. Źródłem wiedzy będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji, Ministerstwa Gospodarki oraz odpowiednie struktury w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

6: Ochrona własności przemysłowej
Firmy rozwijające unikatowe technologie zapominają czasami, że oferując je na rynkach zagranicznych narażają się na niebezpieczeństwo kradzieży pomysłów i kopiowania rozwiązań. Międzynarodowa ochrona patentowa pozwala zabezpieczyć prawa własności, ale czasem bywa kosztowna. Dlatego we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej projekt pomoże wybrać najbardziej odpowiednią formę ochrony technologii i rozważyć opcje jej finansowania.

7: Szkolenia specjalistyczne
Firmy uczestniczące w Akceleratorze mogą skorzystać z dostępnych szkoleń, dotyczących m.in.: technik sprzedaży złożonych rozwiązań technologicznych i przechodzenia od konkurencji cenowej do konkurowania wartością, budowy przekazów marketingowych dla klientów i dziennikarzy, przygotowywania biznesplanów nowych przedsięwzięć, zdobywania środków na rozwój i realizację projektów (w tym w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka), patentowania wynalazków w Polsce i za granicą. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów zewnętrznych oraz doświadczonych pracowników instytucji administracji publicznej.

Poprzez projekt GreenEvo Ministerstwo Środowiska nie oferuje bezpośredniego wsparcia finansowego. Celem kompleksowych działań zapewnianych w ramach projektu jest zwiększenie potencjału przesiębiorstw i umożliwienie im skutecznego zaistnienia na rynkach zagranicznych. Są one prowadzone pod kątem wypromowania danej technologii, a nie samego przedsiębiorstwa. Nowatorska formuła projektu polega na udostępnieniu firmie narzędzi umożliwiających powodzenie wybranej technologii na rynkach zagranicznych, ostateczny sukces uwarunkowany jest jednak aktywnością przedsiębiorcy – właściciela technologii.

Partnerem finansującym projekt GreenEvo jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista uczestników oraz wybranych do projektu technologii znajduje się na stronie projektu: http://www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs/
***
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii  w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Jest on zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, przyjętej na zakończenie szczytu. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa,  dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.
***
Więcej informacji:
Magda Sikorska
Rzeczniczka prasowa, Ministerstwo Środowiska
e-mail: 
tel. +48 (22) 579 27 22,  tel. kom.: +48  695 100 978

Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Koordynator projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii
e-mail: agnieszka.kozł 
tel.: +48 (22) 579 28 55, tel. kom.: + 48 695 100 973

Biuro prasowe:
Marcin Roszkowski, Ciszewski PR
e-mail: 
tel.: + 48 (22) 488 41 58, tel. kom.: + 48 662 263 393

***
Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju, tak aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
www.mos.gov.pl