1,5 mld euro dla 15 projektów

Komisja przyznała ponad 1,5 mld euro dla 15 projektów dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz morskiej energii wiatrowej celem wsparcia naprawy gospodarczej w Europie

Komisja zatwierdziła dzisiaj 15 projektów energetycznych, które w znaczący sposób przyczynią się do naprawy gospodarczej w UE, a jednocześnie podniosą poziom bezpieczeństwo dostaw energii i znacznie ograniczą emisję CO2. Podejmując dzisiejszą decyzję, Komisja przyznała 1 mld euro sześciu projektom wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz 565 mln euro dziewięciu projektom dotyczącym morskiej energii wiatrowej.

Komisarz ds. energii Andris Piebalgs oświadczył: „Dzisiejsza decyzja Komisji stanowi podstawę dla rozwoju dwóch kluczowych zrównoważonych technologii, które będą miały istotne znaczenie dla naszej walki ze zmianami klimatu. Ta wyjątkowa decyzja podjęta przez Komisję jest nie tylko impulsem dla gospodarki i zatrudnienia, lecz także wsparciem dla innowacyjnych technologii energetycznych, które mogą doprowadzić do stworzenia nowych miejsc pracy i przyczynić się do wzrostu w przyszłości.”

Promując technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla Komisja uznaje stałe znaczenie energii pochodzącej z paliw kopalnych i potrzebę przejścia na niskoemisyjny system energetyczny. Projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej wzmacniają rozwój i konsolidację konkurencyjnego europejskiego przemysłu opartego na morskiej energii wiatrowej i przyczyniają się do utworzenia licznych zielonych miejsc pracy.

Wybrane projekty w dziedzinie innowacyjnych technologii energetycznych przyczynią się do realizacji wiążących celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i energii odnawialnej do 2020 r. i w późniejszym okresie.

Decyzja w sprawie 15 projektów jest pierwszym krokiem w kierunku właściwego wykorzystania niemal 4 mld euro, które w maju 2009 r. UE przeznaczyła na projekty energetyczne celem wsparcia naprawy gospodarczej. W przełomowym porozumieniu z maja w sprawie Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej przewidziano finansową pomoc Unii Europejskiej dla projektów energetycznych w dziedzinach wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, morskiej energii wiatrowej i infrastruktury gazowej i elektrycznej. Postępowanie dotyczące projektów w dziedzinie infrastruktury jest w toku. Przewiduje się, że decyzja zostanie podjęta w lutym 2010 r.

Źródło: http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?page=1