14 firm zyskało szansę dołączenia do grona laureatów konkursu GreenEvo

16 kwietnia odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

Bardzo się cieszę, że pomagamy innowacyjnym polskim przedsiębiorcom zdobywać zagraniczne kontrakty, a jednocześnie chronimy środowisko. Polskie zielone technologie to znakomity sposób na zrównoważony rozwój. To zadanie, które jest dla nas bardzo ważne i czekamy na sukcesy nowych technologii w tegorocznej edycji. – powiedział przewodniczący Kapituły – Minister Środowiska, Marcin Korolec.

Dokonano oceny merytorycznej w ramach pierwszego etapu oceny wniosków w już 3 edycji konkursu. Ostateczną listę laureatów, m.in. na podstawie oceny eksperckiej, Kapituła wybierze w czerwcu. Do ostatniego etapu zakwalifikowano następujące firmy:

L.p. Nazwa firmy Nazwa technologii
1 Eco in Sp. z o.o. Produkcja poliuretanowych mas uszczelniających bez izocyjanianów
2 Eco in Sp. z o.o. Produkcja bezrtęciowych poliuretanowych mas uszczelniających do szyb zespolonych
3 Ekotech Sp. z o.o. – Inżynieria Popiołów Technologia produkcji spoiw hydraulicznych na bazie Ubocznych Produktów Spalania
4 ESP Sp. z o.o. FCE – Free Cooling Energy
5 Hewalex Sp. z o.o. Zastosowanie aluminium w produkcji absorberów kolektorów słonecznych
6 Hydroergia Sp. z o.o. Produkcja turbiny wodnej typu KAPLANA
7 Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. Technologia wykonywania budynków pasywnych i niskoenergetycznych przy wykorzystaniu szalunku traconego wykonywanego z tworzyw piankowych
8 „Jakusz” Systemy Zabezpieczeń Bankowych PLANETARIUM
9 JAR-DREW Sp. z o.o. Spalanie biomasy
10 PPH Kostrzewa Sp. J. Palnik Platinium Bio na pelety od 16 do 200 kW
11 LARS Andrzej Szymański LMS – Logic Managing System
12 Makroterm Agata i Krzysztof Wąchała Sp. J. INTEGRATOR – inteligentny system zarządzania energią odnawialną
13 Qenergy Sp. z o.o. Technologia zgazowania
14 Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz T Technology
15 Zakłady Urządzeń Kotłowych Staporków S.A. Mobilna wytwórnia pelletu

Podstawowym celem GreenEvo jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników i eksportu polskich technologii. GreenEvo pomaga firmom w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla ich technologii. Firmy-laureaci GreenEvo mogą korzystać z zagranicznych misji handlowych oraz organizacyjnego wsparcia udziału w wydarzeniach międzynarodowych. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Firmy uczestniczące w GreenEvo mogą też korzystać z dostępnych szkoleń, dotyczących:Podstawowym celem GreenEvo jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników i eksportu polskich technologii. GreenEvo pomaga firmom w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla ich technologii. Firmy-laureaci GreenEvo mogą korzystać z zagranicznych misji handlowych oraz organizacyjnego wsparcia udziału w wydarzeniach międzynarodowych. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podstawowym celem GreenEvo jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników i eksportu polskich technologii. GreenEvo pomaga firmom w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla ich technologii. Firmy-laureaci GreenEvo mogą korzystać z zagranicznych misji handlowych oraz organizacyjnego wsparcia udziału w wydarzeniach międzynarodowych. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy uczestniczące w GreenEvo mogą też korzystać z dostępnych szkoleń, dotyczących:

 • technik sprzedaży złożonych rozwiązań technologicznych i przechodzenia od konkurencji cenowej do konkurowania wartością,
 • budowy przekazów marketingowych dla klientów i dziennikarzy,
 • przygotowywania biznesplanów nowych przedsięwzięć,
 • zdobywania środków na rozwój i realizację projektów (w tym w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka),
 • patentowania wynalazków w Polsce i za granicą.
Obok oceny kandydatów w 3 edycji konkursu, Kapituła podjęła decyzje dotyczące współpracy z dotychczasowymi laureatami.
Podjęto decyzję o kontynuacji promocji technologii  laureata GreenEvo przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu oraz udzielania mu wsparcia (m.in. dofinansowywanie udziału w misjach zagranicznych):
 • APS ENERGIA
 • ASKET
 • ATON HT
 • BIOGRADEX
 • CHEMADEX
 • CTE CARBOTECH
 • DAGAS
 • ECOTECH
 • EKOTOP
 • FUWI
 • LEDIKO
 • MARBET WIL
 • MULTICHEM EKO
 • POLMOT WARFAMA
 • PP-EKO
 • PROCOM SYSTEM
 • PROMAR
 • PROTE
 • REDOR
 • SUNEX
 • WATT
 • WOFIL
 • WSK KRAKÓW
Podjęto decyzję o kontynuacji promocji technologii laureata GreenEvo przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu bez udzielania dodatkowego wsparcia firmom:
 • APANET
 • ENERGOINSTAL
 • NEON
 • NMG
 • PETROSTER
 • POLIMAT EKO
 • ZI PROMIS